Program Rizika virtuálního světa

V úterý 7.11.2023 navštívil naše deváťáky Ing. Jan Plšek – metodik prevence z KPPP Zlín s programem „Rizika virtuálního světa“, který byl zaměřený na nástrahy, se kterými se mohou žáci setkat na internetu. I když o tomto tématu naši žáci už leccos vědí, dozvěděli se i něco nového a poučného. Znovu si

Více


Technické obory jsou velmi žádané

V České republice je velký nedostatek pracovníků v technických oborech. Firmy shánějí techniky a řemeslníky, kde se dá. Je to důvod, proč se snažíme představit žákům možnosti vzdělávání v těchto oborech a jaké mají uplatnění absolventi, kteří úspěšně ukončí studium. Proto jsme ve středu 8. listopadu 2023 pro žáky obou

Více


Základní kolo celostátní futsalové školní soutěže

V pátek 3. listopadu 2023 se na naší škole uskutečnilo základní kolo celostátní futsalové školní soutěže divize F v kategorii mladších žáků . Turnaje se zúčastnily čtyři týmy : ZŠ VOJTĚCHA JASNÉHO KELČ ZŠ OSECKÁ LIPNÍK NAD BEČVOU ZŠ TRÁVNÍK PŘEROV ZŠ ZA MLÝNEM PŘEROV. Vítězem se stal domácí tým

Více


Přírodovědný klokan

Přírodovědný klokan je soutěž zaměřená na úlohy z matematiky, fyziky, přírodopisu a zeměpisu. Mohou se tedy zapojit i ti žáci, kteří se čistě matematickým soutěžím vyhýbají, protože zde jen logické schopnosti nestačí. Žákům je zadán jednorázový test, který obsahuje 24 úloh, přičemž si pak vybírají jednu správnou odpověď z pěti

Více


S knihovnou hezky pěšky

V letošním školním roce jsme využili nabídku Městské knihovny ve Valašském Meziříčí zapojit se do programu určeného pro školní družiny a zájmové skupiny dětí. Jako první z celkem čtyř naplánovaných pořadů jsme absolvovali program nazvaný S knihovnou hezky pěšky.  Pátek 20. října 2023 nám dopřál sice větrné, ale jinak velmi

Více


Beseda k volbě povolání

Stalo se již tradicí, že organizujeme setkání žáků 9. ročníku s ředitelem ISŠ – COP Valašské Meziříčí Mgr. Petrem Pavlůskem. Letošní beseda proběhla 25.10. 2023. Tématem byla nejen ISŠ, ale především aspekty rozhodovacího procesu. Aktuálním tématem byla nová podoba přijímacího řízení na střední školy. Probírali spolu také návrh změny školského

VíceLesní pedagogika pro třídy 1. A, 1. B a 2. A

Dne 17. 10. 2023 se žáci prvního ročníku společně se třídou 2. A zúčastnili výuky ve Valšovickém polesí.  Tématem byl „Podzim v přírodě“. Učitelé a studenti Střední lesnické školy Hranice si pro žáky připravili velmi zajímavý vzdělávací program přímo ve školním polesí. Hlavním bodem byla ochrana lesa. Žáci si vyzkoušeli

VíceNicholas Winton – Síla lidskosti

Ve čtvrtek 19. října 2023 se naši deváťáci spolu s asi 150 dalšími žáky zúčastnili projektu s názvem Nicholas Winton – Síla lidskosti, kterou pro žáky představil pan Zdeněk Tulis, dramaturg a vedoucí vzdělávací programu Loterie života. Zároveň se ujal i role průvodce životem Nicholase Wintona. V dnešní době není jednoduché

Více