Nakupování žáků 1.B třídy

Naučit se počítat do 20 je úkol pro každého prvňáčka. Někteří žáci to zvládají od prvopočátku skvěle, jiné matematické operace sčítání a odčítání trošku potrápí. Proto není nic důležitějšího, než žákům ukázat, že učit se počítat má smysl. A tak námořník Albert s paní učitelkou připravili pro prvňáčky třídní projektový den

Více


Školní družina na dopravním hřišti

V pondělí 28. června, navštívilo 1. oddělení školní družiny (22 prvňáčků) dopravní hřiště ve Valašském Meziříčí. Cesta autobusem byla příjemná, přestože bylo docela horko. Děti hned po příchodu na dopravní hřiště mohly vyrazit na koloběžkách nebo šlapacích kárách do terénu s dopravními značkami, funkčními semafory a přechody. Děti samy poznaly, že

Více


Spaní ve školní družině

Konec tohoto školního roku jsme si chtěli s dětmi v družině opravdu užít, a proto jsme se rozhodli, že v družině přespíme. Ve čtvrtek 24. 6. od 17 hod. se sešlo ve ŠD 30 dětí z 2. a 3. oddělení školní družiny s batohy, spacáky a karimatkami a těšily se, jak

Více


Výlet 6.A

V pátek 25.6. jsme vyrazili na výšlap do Kunovic. Žáci ve skupinkách po cestě plnili úkoly, řešili rébusy, poznávali přírodu a trénovali obratnost. Postupně získávali části tajenky s egyptskou tematikou. Na závěr si pomocí hieroglyfů zapsali své jméno na památeční záložku. Třešničkou na pomyslném dortu byla odměna v podobě točené

Více


Provoz školní družiny v den vysvědčení

Vážení rodiče, ve středu 30. 6. 2021 bude školní družina končit v 11:00 hodin. Proto Vás prosíme o včasné vyzvednutí Vašeho syna/dcery ze ŠD, popř. napište do družinového deníčku způsob odchodu ze ŠD. Děkujeme – vychovatelky ŠD

Více


Paintball 9. třídy

Ve středu 23.6. naše třída v čele s paní učitelkou Fabíkovou podnikla už opravdu poslední třídní akci – paintball v Hrabí u Skaličky. Měli jsme ji mít už v pondělí, ale kvůli příliš horkému počasí se nakonec odložila. Ve středu byly už podmínky příznivé, a tak jsme se sešli na domluveném místě. Skupinka, která

Více


Stanování 9. třídy

V pondělí 21. 6. jsme se odvážně rozhodli v počasí „vypadá to, že bude pršet“ stanovat v Lhotě u Kelče. Sešli jsme se k večeru na určeném místě, někteří i jinde (Lhot je prostě v okolí spousta J ). Pro některé bylo celkem obtížné postavit stan, většina to ovšem zvládla bez

Více


Exkurze hvězdárny ve Valašském Meziříčí

V pátek 18. června 2021 jsme měli možnost zavítat do hvězdárny ve Valašském Meziříčí. Nejdříve jsme navštívili původní, již nefunkční hvězdárnu, kde jsme se dozvěděli něco z historie a kde jsme také na vlastní oči viděli staré měřicí přístroje. Tato zařízení například ukazovala rekordní naměřené teploty. Ležely zde také nefunkční součástky

Více


Zkrácení vyučování od středy 23.6.2021

Vzhledem k horkému počasí a teplotním podmínkám v budově školy bude od středy 23.6.2021 zkráceno vyučování takto: stupeň – 4 vyučovací hodiny – končí 11:35h stupeň – 5 vyučovacích hodin – končí 12:30h Školní družina bude probíhat v běžném režimu. Mgr. Zdeňka Hradilová, ředitelka školy

Více


Školní výlet 1.A

Střílet z luku? Odlít si stopy? Co patří do krmelce? Poznat kožešiny? Tyto a další úkoly čekaly na děti v zámeckém parku v Lešné u Valašského Meziříčí, kam jsme vyrazili na školní výlet. Zajímavá byla i prohlídka historické třídy, kde děti nejvíce zaujala rákoska. Děkujeme zaměstnancům muzea, že si děti

Více