Informace k ošetřovnému

Aktuální informace k ošetřovnému z důvodu uzavření škol najdete zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.  

Více


Aktuality k přijímacímu řízení na SŠ

Střední školy jsou připraveny v současných „mimořádných“ podmínkách na situaci, kdy uchazeč kvůli onemocnění nebo nařízení karantény nepodá originál přihlášky ke vzdělávání ve SŠ do 1. 3. 2021 a pošle např. naskenovanou přihlášku e-mailem. Základní informace uvádí MŠMT v aktualizovaném materiálu Přijímací řízení ke vzdělávání v maturitních oborech vzdělání pro školní rok 2021/2022

Více


Provoz školy od 1.3. do 21.3.2021

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci přijala vláda ČR dne 26.2.2021 krizové opatření, kterým se nad rámec dosavadních omezení zakazuje osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku v základní škole (ruší se prezenční výuka těchto ročníků). Rodiče žáků 1. a 2. ročníku dostanou bližší informace k distanční výuce od třídních učitelek.

Více


Informace k provozu školy

Situace se vyvíjí, sledujte prosím aktuální informace ve sdělovacích prostředcích. Informace od MŠMT ČR o povinnosti používání ochranných prostředků dýchacích cest zde.

Více


Informace k provozu školy

Režimu provozu školy zůstává i nadále stejný, a to až do odvolání. Platí prezenční vzdělávání žáků 1. a 2. ročníku a povinné distanční vzdělávání žáků 3. – 9. ročníku. PhDr. Pavla Čučková, zástupkyně ředitelky školy

Více


Projektový den „Zdravá výživa“ v 1.B

V rámci tematického celku „Člověk a jeho zdraví“ si žáci z 1. B v hodinách prvouky osvojovali nové vědomosti o zdravé výživě, stravovacím režimu, ale také o zásadách stolování. Inspirací pro realizaci projektového dne v první třídě se stal citát: „Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším,

Více


Zápis dětí do 1. ročníku školního roku 2021/2022

Zápis do 1. třídy školního roku 2021/2022 plánujeme na středu 14. dubna 2021. Podrobnější informace o zápisu včetně formulářů budou zveřejněny v měsíci březnu. Uvidíme, zda se bude opakovat situace z loňska, nebo se setkáme ve škole. PhDr. Pavla Čučková, zástupkyně ředitelky školy

Více


Informace k provozu školy

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci se na režimu provozu školy až do 14.2.2021 nic nemění. Platí prezenční vzdělávání žáků 1. a 2. ročníku a povinné distanční vzdělávání žáků 3. – 9. ročníku. PhDr. Pavla Čučková, zástupkyně ředitelky školy

Více


Důležité sdělení rodičům a žákům

Vážení zákonní zástupci, milí žáci, zahájili jsme již čtvrtý měsíc distančního vzdělávání (DV) a výhled do dalších týdnů, v nichž by se žáci mohli vrátit do školy, je zatím beznadějný. Přesto ale stále platí stejná pravidla pro tento způsob vzdělávání, jak jsme je uvedli na podzim loňského roku v tzv. Pravidlech chování

Více


První vysvědčení ve třídě I.B

Všechno je v životě poprvé. První zoubek, první krůčky, první slovo, první den ve škole i první vysvědčení. Prvňáčci urazili kus cesty. Za pět školních měsíců si osvojili mnoho nových dovedností, získali mnoho nových vědomostí a společně s rodiči zvládli i distanční výuku. Čtvrtek 28. ledna 2021 – pro spoustu

Více