Jak žili naši pradědové a prababičky

V pátek 8. 3. 2024 měly děti z naší školní družiny opět možnost navštívit Městskou knihovnu ve Valašském Meziříčí. Tentokrát se akce zúčastnily děti z 2A a 2B třídy. V knihovně byl pro ně připraven program s názvem „ Jak žili naši pradědové a prababičky.“

Paní knihovnice se nejdříve dětem snažila vysvětlit, co mohlo být živobytím jejich pradědečků a prababiček a popsala význam slova „ řemeslo.“

Poté vybrala malou skupinku kluků a holek, které měly předvést pantomimou jakoukoliv pracovní činnost, která by představovala způsob obživy. Ostatní děti s nadšením hádaly, jakým způsobem si mohli pradědové a prababičky vydělávat.

Potom bylo v knihovně připraveno historické nářadí k různým řemeslům, kde pomocí kartiček, na kterých byl napsán popis řemesla, měli přiřadit ke správnému způsobu obživy. Nakonec si všechny děti mohly vyzkoušet vlastnoručně ušít jehelníček nebo zašroubovat a vyšroubovat vruty do dřeva. Ti nejlepší dostali za odměnu komiksový časopis a všechny děti si odnesly omalovánku a lízátko.

Takto jsme v knihovně strávili už čtvrté odpoledne a vždy se nám to moc líbilo.

Věra Sikorová, vychovatelka ŠD