Školní parlament

Co je školní parlament?

 • Školní parlament je skupina volených žáků jedné školy
 • Je složen ze 2 zástupců 4. – 9. tříd
 • Zástupce do škol. parlamentu si volí každá třída sama
 • Parlament se schází pravidelně 1x měsíčně, popř. častěji.
 • Zástupci tříd sbírají od spolužáků, ale i od učitelů, informace o tom, co by mohli ve škole zlepšit.
 • Na schůzkách řeší, jakým způsobem těmto nápadům vyjít vstříc. Spolužáky ve třídách pravidelně informují o své činnosti.
 • Ze schůzky je pořízen zápis, který je uveřejněn např. na nástěnce ve škole a na webových stránkách školy.

Parlamenty se nejčastěji věnují činnostem, které:

 • proměňují fyzické prostředí školy a jejího okolí (výzdoba školy, vymalování chodby, pořízení různého vybavení, …)
 • zlepšují atmosféru ve škole (soutěže, pořádání akcí…)
 • rozvíjí vzdělání žáků (besedy se zajímavými lidmi, exkurze, pořádání výstav)
 • podporují charitu (nákup kompenzačních pomůcek pro spolužáka, psí útulek, spolupráce s dětskými domovy)

Školní parlament:

 • podporuje informovanost napříč školou
 • zvyšuje zájem žáků o školní společenství
 • vede děti k odpovědnému přístupu ke svému životu i ke světu
 • pomáhá jim nabývat dovednosti, které jim umožní podílet se smysluplně na životě společnosti
 • dává jim možnost zažít, že mohou svět kolem sebe pozitivně proměňovat

Slib člena školního parlamentu:

„ Slibuji na svou čest, že svůj úkol budu vykonávat v zájmu všech žáků, které zastupuji, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.“

ČLENOVÉ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

Sára Lukášová, Kryštof Orava 4.A
Jakub Chramosta, Lucie Pajdlová 4.B
Jitka Abermanová, Sofie Kubicová 5.
Adam Syryčanský, Lukáš Fabík 6.A
Jiří Kundrátek, Alžběta Radová 6.B
Mojmír Menšík, Karolína Capilová 7.A
Kristýna Pajdlová, Marie Šatranová 7.B
Šimon Horák, Kateřina Volková 8.a
Adam Hegar, Kateřina Mánková 8.B
Marek Menšík, Jiří Novák 9.

PŘEDSEDA
Adam Hegar

MÍSTOPŘEDSEDA
Kateřina Volková

ZÁSTUPCI PEDAGOGICKÉHO SBORU
Mgr. Marcela Vozáková
Mgr. Marcela Plesníková