Projekt EU

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „Podpora ZŠ Kelč 2019 – 2021“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015150, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na zlepšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.