Projekt EU

Od 1.9.2021 do 30.6.2023 je naše škola realizátorem projektu „Podpora III v ZŠ Kelč 2021-2023“ s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022557, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na zlepšení kvality vzdělávání prostřednictvím personální podpory (školní asistent, kariérový poradce), na podporu aktivit rozvíjejících ICT ve výuce, dále na doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a realizaci projektových dnů ve výuce.

msmt_letak_vyzva_02_20_080_a_081