INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ 1. TŘÍD

Pár malých rad, jak vstup do 1. třídy nejlépe a nejsnadněji zvládnout:

  1. Vstup do školy, životní změna:

V tomto školním roce máme dvě první třídy, do kterých chodí 35 nových školáčků. Pro všechny ostatní školáky je návrat do školních lavic něco, co už zažili Pro naše prvňáčky je to ale úplně nový zážitek. Začnou se učit číst, psát a počítat, to si ještě umějí představit. Čeká je také něco neznámého a nového. Začíná pro ně úplně nová životní etapa, kdy končí období hraní a bezstarostnosti, a začíná doba vzdělávání se a učení. Musí být zticha, sedět na svém místě, věnovat se právě tomu, čemu se věnují všichni ostatní. Když chce něco říct, musí se přihlásit a počkat, až ho paní učitelka vyzve. Život prvňáčka, ať chceme nebo nechceme, se ze dne na den úplně změní.

I když v 1. třídě se paní učitelky snaží, aby výuka probíhala zábavnou a hravou formou, musí si prvňáček uvědomit, že si nemůže dělat, co ho právě zajímá, ale že musí plnit zadané úkoly za určitou dobu, plnit domácí úkoly a všechno si také zapamatovat. Škola vyžaduje disciplínu, poslušnost, respekt, plnění příkazů a zákazů a dodržování svých pravidel.

  1. Co se musí naučit?

Raný školní věk je důležitý pro to, aby se dítě naučilo objektivně hodnotit své možnosti, získalo důvěru ve své schopnosti a věřilo si, že zadaný úkol dokáže splnit. Pokud se nenaučí realisticky se srovnávat s ostatními, může mít později pocity méněcennosti. Úkolem prvňáčků je naučit se zdravě soutěžit se spolužáky, ale ne za každou cenu. Stejně důležité je rozvíjení vzájemných vztahů. Je dobré dětem opakovat, že se od ostatních mohou něco naučit a něco jim naopak předat.

  1. Adaptace

Jestliže si vaše dítě pomalu zvyká na povinnosti týkající se školy, mohu vás všechny uklidnit. Adaptace trvá alespoň 6 týdnů, některým školákům až do Vánoc. Někdy je těžké malému školáčkovi vysvětlit, že musí jít brzy spát, protože brzy vstává. A za chvilku se bude vstávat ještě hůř – za tmy. Není to nic jednoduchého pro šestileté nebo sedmileté dítě, a ani pro vás rodiče.

  1. Denní režim prvňáčka

Naučit děti, jak se připravovat do školy, pomáhat jim a být s nimi při psaní úkolů. K tomu je zapotřebí určitý režim. Po návratu ze školy a po obědě by mělo dítě relaxovat, odpočinout si. Jestli je v družině, pak už můžeme vzít v úvahu, že si náš školák trošku odpočinul. Mezi rodiči a dítětem by měla fungovat nepsaná domluva, do kdy budou úkoly hotovy. U prvňáčků je dobré při psaní domácích úkolů zpočátku sedět, kdyby potřebovali poradit. Nemělo by to ale vypadat tak, že dítě sedí a maminka nebo tatínek vybalí tašku, připraví pouzdro, sešit a málem napíše úkol sám. Pracujeme vždy v prostředí plném pohody a klidu. Nikdy nesrovnáváme výkony sourozenců. Musíme se naučit hodnotit výkon každého dítěte izolovaně a sami před sebou srovnávat jeho původní výkon s následujícím či konečným výsledkem. A jak je to se spaním? Osmá hodina večerní je doba, kdy by mělo dítě zalehnout do postele, i když ještě nemusí spát, ale může si popovídat s rodiči nebo sourozenci, ale už je v klidu. Sledování večerních televizních pořadů je pro děti v pracovním týdnu nevhodné.

  1. Povzbuzení

A na konec: jestli přijde čas, kdy se mu ve škole dařit nebude a nebude dostávat samé jedničky, řekněte mu, že to není nic hrozného a že příště se mu to určitě povede. Mluvte s nimi o škole, o spolužácích, pamatujte si jména kamarádů, vyptávejte se na jídelnu, co bylo k obědu, s kým seděli u stolu, s kým se baví o přestávkách, v družině. My rodiče musíme být první, kteří mají největší zájem o to, aby se našemu dítěti ve škole líbilo a aby do ní chodil rád.

Všem nám jde přece o společný cíl: Mít vzdělané, slušné, ohleduplné a kamarádské děti.

Všem nám přeji, abychom ten první školní rok s našimi prvňáčky dobře zvládli a aby to pro ně byl ten nejlepší krok správným směrem.