Kalendář deváťáka

ZÁŘÍ 2023                  začátek posledního školního roku na naší základní škole

Od října                      dny otevřených dveří na středních školách, výdej přihlášek na střední                                               umělecké školy.

Kalendář dnů otevřených dveří SŠ ve Zlínském kraji 2023 -2024

Konání dnů otevřených dveří bude záležet na aktuální epidemiologické situaci a rozhodnutí ředitele školy. Sledujte prosím webové stránky příslušné školy.

SLEDUJ INFORMACE NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH JEDNOTLIVÝCH ŠKOL, NÁSTĚNKU VÝCHOVNÉHO PORADCE (www.zkola.cz, www.burzaskol.cz,www.atlaskolstvi.cz)

Listopad 2023         rozdání formulářů pro vyplnění názvu školy, názvu a čísla oboru pro žáky                                          podávající přihlášku do uměleckých oborů s talentovou zkouškou

30.11.2023               termín pro odevzdání přihlášek na umělecké střední školy; (např.                                                     konzervatoř, výtvarné obory, sportovní školy) – až 2 přihlášky

2.–15.1.2024           talentové zkoušky na uměleckých školách do oborů s talentovou zkouškou

LEDEN 2024             třídní schůzky o prospěchu za 1. pololetí

Do 31.1.2024           ředitelé SŠ zveřejní informace o přijímacích zkouškách, kritéria přijetí, počty                                     přijímaných uchazečů, podmínky přijetí

31.1.2024                ukončení 1. pololetí 9. třídy a vydání vysvědčení

ÚNOR 2024              konečné rozhodnutí o prioritách při výběru tří středních škol

1.2.2024                  otevření elektronického systému pro podávání přihlášek

20.2. 2024                poslední termín pro podání přihlášky

JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY – ČJ a literatura, M a její aplikace (www.cermat.cz)

Čtyřleté obory a obory nástavbového studia:

PRVNÍ TERMÍN:  12. dubna 2024
DRUHÝ TERMÍN:  15. dubna 2024 

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

PRVNÍ TERMÍN: 16. dubna 2024
DRUHÝ TERMÍN: 17. dubna 2024

náhradní termíny:  29. a 30. dubna 2024

15.5.2024  – zveřejnění přijatých uchazečů (platí pro učňovské obory i všechny obory s maturitou

Květen, červen 2024 – druhé a další kola přijímacího řízení

Seznam škol a oborů pro druhé kolo přijímacího řízení bude zveřejněn v elektronickém systému pro podání přihlášek.

www.zkola.cz, www.burzaskol.cz a na stránkách jednotlivých SŠ, termín záleží na řediteli SŠ.

Zdrojem informací o volných místech jsou krajské úřady, které je musí ze zákona zveřejnit
na internetu.

Všichni žáci předloží výchovnému poradci dopis o tom, na kterou školu a obor byli přijati (kam nastoupí v září 2024)

ČERVEN 2024 – VAŠE POSLEDNÍ ZVONĚNÍ NA NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLE

HODNĚ ŠTĚSTÍ A ŠŤASTNÝ VÝBĚR NOVÉ ŠKOLY

Vám přeje výchovný poradce Mgr. Pavel Čučka

Tel.: 571 641 127, cuckap@zskelc.cz

Konzultační hodiny: úterý 06.30 – 07.45 hod. a 9:50 – 10:50,  po telefonické domluvě i v jiném termínu