Pro rodiče

5 PRO RODIČE „Obětí šikany může být i vaše dítě.“

 1. 1 Příklady varovných signálů
 • Za dítětem domů nedochází žádný spolužák, zdá se, že nemá žádné kamarády.
 • Dítě je zaražené, posmutnělé, až depresivní, nemluví o tom, co se děje ve škole.
 • Špatně usíná, má poruchy spánku, zdají se mu hrůzostrašné sny.
 • Dojde k výraznému zhoršení prospěchu, je nesoustředěné, bez zájmu.
 • Často ho před odchodem ze školy bolí hlava, břicho atd. Podobné stavy má i po příchodu ze školy.
 • Dítě často navštěvuje lékaře, znenadání se objeví neomluvená absence.
 • Dítě chodí do školy nebo ze školy oklikami.
 • Přichází domů s potrhaným oblečením, poškozenými školními pomůckami nebo bez nich.
 • Často mu nevychází kapesné, ztrácí ho, požaduje další peníze.
 • Dítě přichází domů vyhladovělé, i když dostává svačiny a obědy má zajištěny.
 • Nedokáže uspokojivě vysvětlit svá zranění.
 • Vyhrožuje sebevraždou, nebo se o ni dokonce pokusí.
 1. 2 Pomoc dítěti
 • Nenechávejte v tom dítě samotné, ale poskytněte mu oporu!
 • Řešením nejsou rady typu „nebuď baba, braň se“!
 • Neříkejte si, že dítě to musí vydržet, přečkat!
 • Informujte školu – ředitele, třídního učitele, školního metodika prevence, výchovného poradce.
 1. 3 Pomoc dítěti – kyberšikana
 • Zajistěte, aby dítě vědělo, že všechna pravidla chování při kontaktu s ostatními lidmi jsou stejná jako v reálném životě.
 • Učte své děti vhodnému chování na internetu. Seznamte je s pravidly používání internetu či mobilního telefonu.
 • Buďte vzorem vhodného užívání moderních technologií.
 • Sledujte aktivity svých dětí, když jsou online. Zajímejte se o to, k čemu vaše dítě mobilní telefon či internet používá.
 • Používejte filtrační a blokační software
 • Všímejte si varovných znaků toho, že se děje něco neobvyklého. Jak se dítě při elektronické komunikaci chová, včetně reakcí dítěte na vaši přítomnost.
 • Kultivujte a udržujte se svými dětmi otevřenou a upřímnou linii komunikace. Dejte dítěti najevo, že za vámi může přijít s problémem.