Lesní pedagogika ve Valšovicích

Ve čtvrtek 15.2.2024 se děti ze třetího a čtvrtého ročníku vypravily do Školního polesí Valšovice.

Počasí nám přálo, takže jsme mohli strávit celé dopoledne v lese. Na začátku se děti seznámily se způsoby těžby dřeva. Pak si vyzkoušely práci se samosvornými kleštěmi, které usnadňují úklid menších kmenů. Také zjistily, jak se používá výškoměr a posuvné měřítko, pomoci kterých lesníci určují výšku a obvod stromu. Děti byly samy překvapené, že výšku stromu odhadly velmi dobře. S výškoměrem si pak svůj odhad zkontrolovaly. Na dalším stanovišti si zahrály tichou poštu zvanou „mravenčí zpráva“. A dozvěděli se, proč je důležitá druhová skladba, a jak se pečuje o vysazené stromky. Žáci si sami vyzkoušeli, jak je těžké být smrkem, na který útočí kůrovec. Hravou formou jim tak lesníci vysvětlili škodlivost kůrovce ve smrkových porostech. Průběžně se děti bavily hrou na „jestřába“ nebo na „klíště“ a celé dopoledne rychle uteklo.

Ve Valšovicích jsme byli už po několikáté a vždycky jsme se dozvěděli a vyzkoušeli něco nového. Jsme za to rádi a budeme se těšit zase na příště.

Mgr. Alena Holešovská