Dokumenty, literatura, weby, kontakty

1 Základní dokumenty a literatura

  • Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních, č.j. MSMT-21149/2016
  • Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže č.j.: 21291/2010-28 · KOLÁŘ, Michal. Nová cesta k léčbě šikany. Praha: Portál, 2011. 336 s. ISBN 978-80- 7367-871-5

 

2 Webové stránky s tématikou školní šikany a kyberšikany

 

3 Kontakty