Zaměstnanci školy

Vedení školy a metodikové:

Ředitelka školy: Mgr. Zdeňka Hradilová
Zástupkyně ředitelky: PhDr. Pavla Čučková
Výchovný poradce: Mgr. Pavel Čučka
Metodička školní prevence: Mgr. Marcela Vozáková
Metodička enviromentální výchovy: Mgr. Kateřina Fabíková
Metodik ICT: Mgr. Roman Blaha

Třídní učitelé/třídní učitelky:

I.A Mgr. Klára Bocková
I.B Mgr. Jana Blahová
II. A Bc. Markéta Tučková
II.B Mgr. Marie Matysková
III. Mgr. Jarmila Žalmánková
IV.A Mgr. Ivana Tvrdoňová
IV.B Mgr. Kateřina Kopřivová
V. Mgr. Pavel Faltýnek
VI.A Mgr. Iveta Stržínková
VI.B Mgr. Marcela Plesníková
VII.A Mgr. Marcela Vozáková
VII.B Mgr. Jana Kubieńová
VIII. Mgr. Kateřina Fabíková
IX.A Mgr. Kateřina Machačová
IX.B Ing. Michaela Davidová

Pedagogičtí pracovníci bez třídnictví:

Mgr. Roman Blaha 1. a 2. stupeň
Mgr. Pavel Čučka 2. stupeň
Mgr. Adam Hrdlička 2. stupeň
Mgr. Anna Hladká 1. a 2. stupeň

Asistenti:

Mgr. Alena Holešovská asistentka pedagoga 1. stupeň
Veronika Kojecká, Dis asistentka pedagoga 1. stupeň
Terezie Kolečková školní asistentka 1. stupeň
Petra Maleňáková školní asistentka
Bc. Lucie Novosádová asistentka pedagoga 2. stupeň
Kamila Bortlová asistentka pedagoga 1. stupeň

Personální obsazení školní družiny a školního klubu:

Terezie Kolečková vychovatelka ŠD a ŠK
Věra Sikorová vychovatelka ŠD a ŠK
Patricie Volková vychovatelka ŠD a ŠK

Výuka náboženství:

Výuka náboženství: Mgr. Jan Berka
Mgr. Marie Matysková
Mgr. František Pastrnek
Mgr. Marcela Plesníková

Další profese:

Účetní školy: Zdeňka Minářová

 

Vedoucí stravování: Petra Černotová

 

Zaměstnanci kuchyně: Irena Chrástecká
Anna Machačová
Kateřina Maravko
Eva Pitrunová
Olga Rušarová

 

Školník: Petr Minář

 

Zaměstnanci úklidu: Zuzana Fabíková
Karla Hulmanová
Jarmila Pajdlová