Adventní šifrovací kalendář

Od první neděle adventní měli žáci sedmých ročníků možnost procházet rozmanitými úkoly tzv. adventního šifrovacího kalendáře. Každý den obdrželi na Edookitu jednu šifru, při jejímž luštění museli prokázat různé schopnosti. Někdy byl úkol spíš manuální, jindy museli použít Morseovku či Braillovo písmo, jindy znalost pohádek, vánočního cukroví, vánočních zvyků ve

Více


Mikulášské putování školou

Dne 6.12. 2022 na celé škole znělo řinčení řetězů a dunění čertovských kopyt. Některé zlobivé dětí si chtěli čerti odnést s sebou do pekla, ale naštěstí zde byl Mikuláš a andělé. Zlobivcům pomohli a  všechny děti obdarovali sladkostmi. Této mikulášské akce se ujali žáci obou 9. tříd.

Více


Vystoupení školního sboru na Vánočním jarmarku

V sobotu 3. prosince 2022 se konal Vánoční jarmark, na kterém vystoupil i školní sbor s písněmi Nad horami vyšla hvězda, Bloudím lesem a Světové Vánoce. Nacvičovali jsme je hlavně s novými členy sboru. Děti zpívaly dvojhlasně a s radostí. Už se těšíme na další vystoupení. Mgr. Markéta Vlčková a

VícePreventivní program v 7.B

První prosincový den absolvovala třída 7.B preventivní program „Zdravé vztahy v třídním kolektivu i mimo něj“ pod vedením metodika prevence Krajské pedagogicko-psychologické poradny  Zlín Ing. Jana Plška. Náš program byl zaměřen na rozlišení známých a kamarádů, kamarádů a přátel. Žáci pracovali část programu ve skupinkách. Rozlišovali situace, které sdílíme s kamarády

Více


Informace pro rodiče deváťáků

V úterý 6. prosince 2022 se konalo setkání výchovného poradce Mgr. Pavla Čučky se zákonnými zástupci žáků obou 9. tříd na téma přijímací řízení pro školní rok 2023/2024. Probrali jsme všechny aspekty přijímacího řízení a s tím souvisejících povinnosti rodičů , termíny zkoušek, podání přihlášek a odevzdání zápisových lístků.

Více


Strojírenství – naše priorita

Ve středu 23. 11. 2022 proběhl na Střední průmyslové škole Hranice ve sportovní hale den „Strojírenství – naše priorita“. Cílem této akce je pomoci žákům osmých a devátých tříd s rozhodnutím o budoucím studiu a ukázat jim, že ve strojírenství je budoucnost a že o řemeslníky je trvale velký zájem. Naše škola

Více


Výprava k Valše

V úterý 8.11. 2022 se třída 3.A v doprovodu paní učitelky a asistentky vydala prozkoumat kelečské okolí. Původní plán vydat se na Strážné nám mírně zhatil silně podmočený terén, rozhodli jsme se tedy výpravu podniknout k Valše. Děti tak měly možnost zažít vyučování a kombinaci tělocviku, matematiky i českého jazyka

Více


Beseda o technických oborech

V úterý 8. listopadu 2022 jsme pro žáky obou 9. tříd uspořádali besedu se zástupcem Střední průmyslové školy Hranice panem Hynčicou. Je to jedna z tradičních akcí naší dlouholeté spolupráce. Pan Hynčica nepředstavil jen školu, na které působí. Hovořil o významu strojírenských oborů pro společnost, o řemeslnících, kteří na trhu

Více