Preventivní program v 7.B

První prosincový den absolvovala třída 7.B preventivní program „Zdravé vztahy v třídním kolektivu i mimo něj“ pod vedením metodika prevence Krajské pedagogicko-psychologické poradny  Zlín Ing. Jana Plška. Náš program byl zaměřen na rozlišení známých a kamarádů, kamarádů a přátel. Žáci pracovali část programu ve skupinkách. Rozlišovali situace, které sdílíme s kamarády

Více


Informace pro rodiče deváťáků

V úterý 6. prosince 2022 se konalo setkání výchovného poradce Mgr. Pavla Čučky se zákonnými zástupci žáků obou 9. tříd na téma přijímací řízení pro školní rok 2023/2024. Probrali jsme všechny aspekty přijímacího řízení a s tím souvisejících povinnosti rodičů , termíny zkoušek, podání přihlášek a odevzdání zápisových lístků.

Více


Strojírenství – naše priorita

Ve středu 23. 11. 2022 proběhl na Střední průmyslové škole Hranice ve sportovní hale den „Strojírenství – naše priorita“. Cílem této akce je pomoci žákům osmých a devátých tříd s rozhodnutím o budoucím studiu a ukázat jim, že ve strojírenství je budoucnost a že o řemeslníky je trvale velký zájem. Naše škola

Více


Výprava k Valše

V úterý 8.11. 2022 se třída 3.A v doprovodu paní učitelky a asistentky vydala prozkoumat kelečské okolí. Původní plán vydat se na Strážné nám mírně zhatil silně podmočený terén, rozhodli jsme se tedy výpravu podniknout k Valše. Děti tak měly možnost zažít vyučování a kombinaci tělocviku, matematiky i českého jazyka

Více


Beseda o technických oborech

V úterý 8. listopadu 2022 jsme pro žáky obou 9. tříd uspořádali besedu se zástupcem Střední průmyslové školy Hranice panem Hynčicou. Je to jedna z tradičních akcí naší dlouholeté spolupráce. Pan Hynčica nepředstavil jen školu, na které působí. Hovořil o významu strojírenských oborů pro společnost, o řemeslnících, kteří na trhu

Více


„HALLOWEENSKÁ PÁRTY“

V úterý 1. 11. 2022 odpoledne se žáci 7. tříd sešli ve škole, aby si užili společně strávený čas a stmelili kolektiv. Odpoledne bylo plné her, soutěží a zábavy. A co bylo nejlepší, všichni se povinně zúčastnili v strašidelných kostýmech. Je nutno podotknout, že tuto povinnost vzali zodpovědně a na svých kostýmech

VíceVolný den ředitelky školy

Vážení rodiče, milí žáci, na pátek 18. listopadu 2022 vyhlašuji dle § 24 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, volno ředitele školy z organizačně-technických důvodů. Mgr. Zdeňka Hradilová, ředitelka školy

Více


Osmáci na exkurzi u hasičů

Ve středu 19. října 2022 jsme navštívili stanici HZS Zlínského kraje ve Valašském Meziříčí. Nejprve jsme v zasedací místnosti zhlédli ukázky ze zásahů hasičů v terénu a poslechli si, co všechno pro nás hasiči dělají a jak nám pomáhají. Potom jsme se odebrali na prohlídku stanice. Prohlédli jsme si  například různé

Více