Výlet do Vídně

Ve středu 15. května jsme jeli s žáky osmé třídy a panem učitelem Faltýnkem na školní výlet do Vídně. Příjemný pan průvodce z cestovní kanceláře Valaška náš výlet doprovázel poutavým výkladem o Jižní Moravě a o vídeňských památkách. Přesto, že bylo celý den pod mrakem, chladno a chvílemi mrholilo, navštívili

Více


Náš školní výlet žáků sedmé třídy

V pondělí 13. května jsme s naší paní učitelkou třídní a paní učitelkou Marcelou Plesníkovou jeli na dvoudenní výlet do Štramberku. Nejdříve jsme se vyšplhali k jeskyni Šipka, v níž byla kdysi  byla nalezena čelist neandrtálského dítěte. Pokračovali jsme stezkou českých velikánů a plnili na ní úkoly pracovního listu. Následoval oběd v restauraci

Více


Recitační soutěž

I letos jsme uspořádali školní recitační soutěž. Dopoledne patřilo v sále kulturního domu 39 soutěžícím z 1. a 2. stupně. Jednotlivé výkony posuzovala žákovská a učitelská porota. Děti recitovaly na mikrofon, což hodně pomohlo jejich vystoupení, a většinou nebylo znát, že takto vystupují poprvé. Po soutěžní části vystoupil na jevišti také školní

Více


Vystoupení s dravci – 7.5.2019

Do Kelče přijela společnost SEIFEROS již poněkolikáté a program opět zaujal. Věříme, že tematika programu zaměřená na přírodní bohatství naší země zvláště v dnešním přetechnizovaném světě vyvolala v dětech zájem a sympatie k lidem, kteří takovou záslužnou práci dělají. Výtěžek z této akce je výhradně použit na veškerou činnost spojenou s ochranou dravců.

VíceVolno ředitele školy

Vážení rodiče, ředitelka Základní školy Kelč vyhlašuje z organizačních důvodů volno ředitele školy na dny 24. – 28.6.2019.  Žákům 1. – 4. ročníku nabízíme v těchto dnech školní družinu s náhradním programem. Tato nabídka platí pro všechny žáky výše uvedených ročníků. Družina bude otevřena v době od 6.15 do 14.45 hodin. Stravování nebude zajištěno. Jednorázový

Více


Tvoříme ze dřeva

Na téma TVOŘÍME ZE DŘEVA si žáci 1. stupně vyrobili před Velikonocemi hezkou jarní ozdobu v podobě kuřátka. Vlastníma rukama si z dřevěných polotovarů zhotovili ozdobný nebo dárkový předmět, o němž si pak samy rozhodly, k čemu ho použijí. Jednotlivé komponenty byly velmi vhodně připraveny, takže všichni žáci, i ti nejmladší, byli schopni

VícePythagoriáda

Pythagoriáda, která proběhla v naší škole v pátek 5. dubna, má tyto úspěšné řešitele: 5.třídy 1. Markéta Vozáková 2. Kristýna Pajdlová 6.třída 1. Mikuláš Valíček 2. Adam Hegar 3. Bedřich Maceček 7.třída 1. Lenka Valuchová 2. Jan Šatran 8.třída 1. Markéta Ševčíková  

Více


Exkurze do ZOO Zlín – Lešná

Na 2. duben připravily vyučují přírodopisu Mgr. Kateřina Fabíková a Mgr. Kateřina Machačová pro naše sedmáky exkurzi v ZOO Zlín – Lešná. Cílem této akce bylo zpestřit a doplnit učivo přírodopisu zaměřené na obratlovce, kterým je věnována velká část 7. ročníku tohoto předmětu. Z programů nabízených přímo zoologickou zahradou vybraly program s průvodcem

Více