Oslavy 120 let školy obrazem

Vážení rodiče a žáci, vážení sponzoři, vážení zástupci státních úřadů, milí hosté. Nesmírně si vážíme toho, že jste využili naši nabídku a navštívili naši školu při příležitosti 120. výročí školy. Den otevřených dveří spojený s doprovodnými akcemi jsme připravili proto, abychom vám mohli představit naši školu v plné kráse, abychom

VíceKaždá prevence je důležitá. Policie ČR byla ve škole.

V úterý 27. září 2022 proběhl v naší škole preventivní program Policie České republiky. Por., Bc.Vladislav Malcharczyk žákům druhé třídy vysvětlil, jak poznají příslušníka Policie ČR, jaký je rozdíl mezi pořádkovým, dopravním policistou a kriminalistou a ukázal jim jejich výstroj. Dále se soustředil na pravidla bezpečného chování, např. chování v

VíceDalší kontakty na školu

Vážení rodiče, zákonní zástupci, rozšířili jsme možnosti telefonické komunikace se školou. Ke stávajícímu kontaktu – pevné lince, která i nadále zůstává prioritní, jsme přidali tři mobilní telefonní čísla. Přehled všech kontaktů najdete níže. Telefonní čísla – pevná linka Přímé linky 571 641 127 – kancelář školy 571 641 231 – ředitelka školy

Více


První školní den

Otevíráme dnes nepopsanou stránku nové knihy. Doufáme, že na konci školního roku bude ta kniha barevná, zajímavá, veselá a dobrodružná. Přejeme si, abychom ji vytvořili všichni společně a aby nikdo nezůstal stát stranou. Budeme se učit být trpěliví, sebevědomí, tolerantní, vstřícní, pilní, laskaví a kamarádští.

Více


Volný den ředitele školy

Vážení rodiče, milí žáci, na pátek 23. září 2022 vyhlašuji dle § 24 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, volno ředitele školy z organizačních důvodů. Mgr. Zdeňka Hradilová, ředitelka školy

Více


Informace k zahájení školního roku 2022/2023

Škola bude pro žáky otevřena od 7:40 hodin. Vyučování začíná v 8:00 hodin. Rozpis rozmístění tříd bude umístěn na nástěnce u vchodu do šaten. Žáci 1., 2. a 6. ročníku se nebudou ve čtvrtek přezouvat a půjdou přímo do svých tříd. Nové klíče od šatnových tříd obdrží ve čtvrtek od svých

Více


Změny ve školním řádu

Vážení rodiče, milí žáci, přijměte prosím informaci, že s účinností od 1. září 2022 vstupuje v platnost nový školní řád. Tato úprava byla projednána v pedagogické radě a byla schválena školskou radou. Úprava se týká článku 2, bod 11 – Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na

Více


Zvýšení cen obědů od 1.9.2022

Z důvodu zvyšujících se cen potravin a ostatních nákladů jsme nuceni přistoupit ke zvýšení cen obědů v termínu od 1.9.2022. Cena obědů je dána zařazením strávníků do věkových skupin: Žáci 6-10 let 28,- Kč 616,- Kč měsíčně Žáci 11-14 let 30,- Kč 660,- Kč měsíčně Žáci 15 let a více 32,- Kč

Více