V Bludišti jsme se neztratili, naopak!

Znáte soutěž Bludiště? Vysílá ji Česká televize už od roku 1997. Je to vědomostní a zábavná soutěž, ve které soupeří dva týmy z různých škol a ve třech kolech prokazují své znalosti, ale také šikovnost, obratnost, smysl pro humor v akčních disciplínách. A do této soutěže se nedávno přihlásilo družstvo

Více


Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024

Ředitelství Základní školy Vojtěcha Jasného Kelč, příspěvkové organizace oznamuje rodičům, že zápis do 1. třídy pro školní rok 2023/2024 proběhne ve středu 12.4.2022 od 13.00 do 17.00 hod. v přístavbě školy. Зарахування на 1-й курс до початкової школи на навчальний рік 2023/2024 відбудеться в середу 12. 4. 2023 рік з 13.00 до 17.00

Více


Návštěva předškoláků v prvních třídách

V pátek 3. března 2023 navštívili první třídy předškoláci. Prohlédli si obě učebny, posadili se společně s prvňáky do lavic. Prvňáčci jim předvedli, co všechno se od nástupu do školy naučili. Předškoláci si prohlédli jejich písanky a vyzkoušeli si psaní prstem v mouce. Společně pak pracovali na interaktivní tabuli, kde

Více


Tajemství poznání dřeva

Ve čtvrtek 23.2. a v pátek 24.2. 2023 se ve třídách 6.A a 6.B realizoval projektový den Tajemství poznání dřeva. Umělecký truhlář Jiří Hejtmánek přijel dětem vyprávět nejen o stromech a jejich smyslu pro život, ale také o způsobu zpracování dřeva a o všem, co díky stromům a dřevu jako

VíceŠkolní družina opět ve Vrtuli

V pátek 24. února 2023 jsme uskutečnili výlet do Vrtule – světa her a poznání ve Valašském Meziříčí. Vrtule je centrum plné společenských her, hlavolamů a velkých postřehových her a poskytuje dětem zázemí pro příjemně a užitečně strávený čas hraním a tvořením. Na děti čekala ojedinělá expozice Kdo neviděl, neuvěří!,

Více


7.B na kuželkách

V úterý 21.2. 2023 šla naše třída za odměnu za zdařilé vystoupení na Rodičovském plese do kuželny v Kelči. Nejdříve jsme se rozehrávali. Někteří z nás drželi kulečníkovou kouli poprvé v rukou, tak zkoušeli  různé způsoby hodu. Po rozehrání  jsme se rozdělili do dvou týmů a soutěžili proti sobě. Týmová soutěž skončila remízou. Pak

Více


Matematická soutěž třídních kolektivů

Dne 21. 2. 2023 se vybraní žáci šestého až devátého ročníku již tradičně zúčastnili krajské matematické soutěže třídních kolektivů. Ta probíhá online v maximálním časovém limitu hodinu a půl. Během této doby žáci řeší padesát matematických úloh a vybírají odpověď z nabídky A až E. Vítězný tým z celého kraje

Více


Srdce v přírodopisu

Žáci osmého ročníku měli v hodině přírodopisu možnost zblízka si prohlédnout opravdové vepřové srdce. Nejprve pozorovali jeho velikost a tvar. Následně pomocí preparačních nástrojů objevili i jeho vnitřní uspořádání. Práce se všem dařila. Mgr. Kateřina Machačová, učitelka přírodopisu

Více


Lesní pedagogika

Ve čtvrtek 9.2. 2023 se žáci I.A, III.A a III.B vydali spolu s vyučujícími do Valšovic. Jedná se o školní polesí při Střední lesnické škole v Hranicích na Moravě. Již v loňském roce měly dvě z těchto tříd možnost navštívit vzdělávací program lesní pedagogiky, využili jsme tedy tuto příležitost i

Více