Sněhové radovánky prváků

V pondělí 4. 12.2023 jsme využili krásného zimního počasí a hojné sněhové nadílky a v rámci hodin tělesné výchovy jsme s žáky vyrazili bobovat. Místo našeho sněhového dovádění bylo jasné – hned za naším odloučeným pracovištěm na OU máme nádherný dlouhý kopec. Nejdříve bylo nutné čerstvě napadaný sníh ujezdit. Jakmile

Více


„Na stopě zločinu“

Takto byl nazván další program, který připravila Městská knihovna Valašské Meziříčí pro účastníky školních družin. Akce se konala v prostorách knihovny a zúčastnily se jí děti z naší I. A a I. B. Nejdříve si všichni poslechli krátký příběh o ledovém hotelu, v němž byli ubytováni různí  hosté, a jeden

Více


Slabikářová slavnost v I. A

Naši prvňáčci už mají za sebou skoro tři měsíce učení ve školních lavicích. Za tu dobu se toho spoustu naučili. Velké pokroky dělají v mnoha oblastech: v počítání, v psaní, ve čtení. Písmena umí skládat do slabik, slabiky do slov a slova do jednoduchých vět. Aby mohli v poznávání písmen

Více


Informační schůzka k přijímacím zkouškám na střední školy

Vážení zákonní zástupci, zveme Vás na setkání k přijímacímu řízení na SŠ, které se bude konat ve čtvrtek 7.12.2023 v 16:15 hodin v přístavbě ZŠ Kelč (přízemí, 5. třída). Probereme společně průběh přijímacího řízení a všechny změny, které nastávají s platností novely školského zákona. Změny se dotýkají všech žáků, kteří

Více


CERMAT SPUSTIL WEB K DIGITALIZACI PŘIJÍMAČEK NA SŠ

Praha 16. listopadu 2023 – Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) ve spolupráci s MŠMT připravilo nový web k digitalizaci přijímacího řízení na středních školách. Na jednom místě tak uchazeči, jejich zákonní zástupci i školy postupně najdou všechny potřebné informace, které k přihlašování na střední školy potřebují. Nové webové stránky www.prihlaskynastredni.cz obsahují informace a

Více


STROJÍRENSTVÍ – NAŠE PRIORITA

Střední průmyslová škola Hranice pořádala 22.listopadu 2023  projektový den STROJÍRENSTVÍ – NAŠE PRIORITA. Ve sportovní hale se žáci naší 8. třídy seznámili se všemi technickými obory školy, navštívili jednotlivé stánky, ve kterých si mohli vyzkoušet nějaký řemeslný úkol nebo technickou zručnost. Akce se konala ve spolupráci s hranickými strojírenskými podniky.

Více


Volno ředitele školy dne 27.11.2023

Vážení rodiče, v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji z organizačních důvodů (stávka zaměstnanců) na den 27.11.2023 volno ředitele školy. Mgr. Zdeňka Hradilová, ředitelka školy Dopis rodičům Stanovisko Rady Asociace ředitelů základních škol  

Více


Informace k 27. listopadu 2023

Vážení rodiče, zaměstnanci Základní školy Vojtěcha Jasného Kelč se v pondělí 27.11.2023 zapojí do výstražné stávky. Škola bude v tento den uzavřena. A proč se k této stávce připojujeme? I když se v médiích mluví hlavně o našich o platech, tentokrát jde opravdu o něco jiného. Nový návrh opatření, která mají šetřit v

Více


Třídní schůzky

Podzimní termín třídních schůzek: 23. listopadu 2023 od 16:00 hodin v jednotlivých třídách. Od 15:30 hodin se v místnosti 5. třídy (přízemí přístavby školy ) bude konat Plenární schůze Sdružení rodičů ZŠ Kelč.

Více


K třídním schůzkám

Vážení rodiče, letošní podzimní třídní schůzky budou pro mnohé z vás časově náročnější vzhledem k umístění tříd na odloučených pracovištích. Nemusíte se obávat, že něco nebo někoho nestihnete, vyučující na vás určitě počkají. V nejbližších dnech  najdete v edookitu odkaz do registračního systému, do něhož se můžete zapsat. Byli bychom rádi, kdybyste si udělali

Více