Úvodní stránka:
   
   


Datum a čas

TOPlist


pilotní škola Kin-ballu

      

Školní rok 2016 - 2017Vítáme Vás na našich stránkách a přejeme pěkný den!


 • Termín zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2017 - 2018 byl novelou zákona přesunut na duben. Z důvodu možných komplikací proto rodičům, kteří uvažují o odkladu školní docházky pro svoje dítě, důrazně doporučujeme objednat se již hned teď k vyšetření školní zralosti do pedagogicko - psychologické porady (nebo dle potřeby do jiného školského poradenského zařízení). Doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa pak zákonný zástupce předloží ve škole v době zápisu.
  Předpokládáme, že na naší škole proběhne zápis v prvním dubnovém týdnu.
  O přesném termínu a dalších podrobnostech budeme informovat s dostatečným předstihem.

 • Lyžařská škola ESKIMÁK z.s. zahajuje odpolední kurzy lyžování pro žáky 1. stupně v pondělí 9.1.2017.
  - Autobus bude opět připraven u školy od 12.30.
  - Odpovědi na nejčastější dotazy k průběhu kurzu naleznete v tomto dokumentu , další informace na stránkách lyžařské školy eSKImak.cz.

 • Na stránce Sdružení rodičů byly zveřejněny zápisy z členské schůze, zpráva o hospodaření za loňský rok a rozpočet pro rok letošní.

 • Informace o škole za prosinec 2016.

 • Byly přidány fotografie ze školních akcí v letošním roce.

 • Na stránce Sdružení rodičů naleznete informace o podmínkách poskytnutí příspěvku na lyžařský kurz žákům 7. ročníku a termín rodičovského plesu.

 • Informace o škole za listopad 2016.

 • Pro vycházející žáky a jejich rodiče nabízíme Informace o přijímacím řízení na SŠ a VOŠ pro školní rok 2017-2018 a k tomu několik užitečných odkazů na webové stránky.

 • Zveme všechny na tradiční Vánoční jarmark.

 • Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2015-16.

 • Aktuální verze Školního řádu Základní školy Kelč, platná od 1.9.2016.

 • Lyžařská škola ESKIMÁK nabízí opět po roce odpolední kurzy lyžování pro žáky 1. stupně. Tady naleznete podrobnější nabídku a kontakty na přihlášení dětí. Více naleznete na stránkách www.eskimak.cz

 • Informace o škole za říjen 2016.

 • Informace o škole za září 2016.

 • Aktuální rozvrh hodin pro tento školní rok.

 • Změna v termínech některých zájmových kroužků školního klubu.

 • Aktuální přehled zaměstnanců školy.

 • Informace o Školní družině a školním klubu v novém roce, včetně aktualizovaného vzdělávacího programu a vnitřního řádu školní družiny a klubu.

 • Přehled nabízených zájmových kroužků pro letošní rok.

 • Přehled prázdnin ve školním roce 2016 - 2017.
  Dokumenty školy:


 • Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2015-16.

 • Zpráva České školní inspekce z poslední kontroly.

 • Školní vzdělávací program Základní školy Kelč.

 • Vnitřní řád školní družiny.

 • Školní řád Základní školy Kelč.

 • Pravidla hodnocení žáků Základní školy Kelč.


 • Základní škola Kelč, okres Vsetín Kelč 229 756 43 KELČ tel., fax: 571 641 127 e-mail: zskelc@zskelc.cz IČO: 70238472