Úvodní stránka:
   
   


Datum a čas

TOPlist


pilotní škola Kin-ballu

      

Školní rok 2018 - 2019Vítáme Vás na našich stránkách a přejeme pěkný den! • Od pondělí 10.prosince 2018 budou probíhat všechny kroužky školního klubu podle zavedeného rozvrhu.

 • Adventní pondělky na prvním stupni.

 • Vystoupení školního sboru a prodej výrobků na vánočním jarmarku.

 • Kateřinská diskotéka 7. třídy.

 • V úterý, 4.12., se uskuteční Klub zábavné logiky (deskové a počítačové hry, mimo lega) v běžném čase.

 • Srdečně zveme všechny návštěvníky Vánočního jarmarku v Kelči, aby navštívili stánek základní školy. Můžete si zde zakoupit mnoho vánočních výrobků, které zkrášlí vaše domovy v předvánočním a vánočním čase.

 • Přehled aktivit školy, které plánujeme do konce kalendářního roku.

 • Oslavy 100. výročí vzniku republiky na prvním stupni.

 • Pokračování oslav sázením lípy a projektem na druhém stupni.

 • Informace o připravovaném Rodičovském plese.

 • Lyžařská škola ESKIMÁK z.s. opět nabízí odpolední kurzy lyžování pro žáky 1. - 6. ročníku.
  Podrobnosti si můžete přečíst v aktuální nabídce a podle ní se přihlásit pomocí následujících přihlášek ve fotmátu *.doc nebo formátu *.pdf.
  Aktuální informace o organizaci kurzu naleznete v přiloženém souboru.

 • Informace o škole za říjen 2018.

 • Konzultační hodiny výchovné poradkyně
       Mgr. Květoslavy Václavíkové

       Pondělí        8.00 – 9:45
       Úterý           po 12h dle domluvy
       Čtvrtek        po 14h dle domluvy

       tel. 571 641 127 kl.19


 • Výtvarné tvoření žáků 4.A


 • AKTUÁLNÍ INFORMACE – ŘÍJEN

  Upozornění pro rodiče žáků navštěvujících školní družinu: Ve dnech podzimních prázdnin 29. a 30.10.2018 bude školní družina uzavřena.

 • AKTUÁLNÍ INFORMACE – LISTOPAD

  Vážení rodiče,
  ve čtvrtek 22.11. 2018 se v místnosti 7. třídy (2. poschodí hlavní budovy naproti schodišti) bude v době od 15.30 do 16.00 hodin konat Plenární schůze Sdružení rodičů Základní školy Kelč. Po skončení schůze proběhnou v jednotlivých třídách od 16.00 hodin do 17.30 hodin třídní schůzky. Třída 5.A bude mít třídní schůzky v náhradním termínu a ten bude včas ohlášen.

 • Informace o škole za září 2018.

 • Informace o škole za červen 2018.

  Nabízíme ke stažení formulář žádosti o omluvení předem známé vícedenní absence žáka z důvodů např. rodinné dovolené apod.

 • Informace o škole za květen 2018.

  Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
  • Jméno a příjmení: Ing. Monika Maňáková
  • Telefon pověřence: +420 736 278 378
  • E-mail pověřence: manakova.gdpr@gmail.com  EU

  Od 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019 je naše škola realizátorem projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007836 s názvem "Podpora ZŠ Kelč 2017", který je spolufinancován Evropskou unií.

  Projekt je zaměřen na omezování a prevenci předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům školního rozvoje, k primárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

  Celková výše podpory činí 312.118,- Kč


  Dokumenty školy:


 • Rozpočet na rok 2018.

 • Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2019 - 2022.

 • Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2016-17.

 • Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2015-16.

 • Zpráva České školní inspekce z poslední kontroly.

 • Školní vzdělávací program Základní školy Kelč.

 • Vnitřní řád školní družiny a Školního klubu.

 • Školní řád Základní školy Kelč.

 • Pravidla hodnocení žáků Základní školy Kelč.


 • Základní škola Kelč, okres Vsetín Kelč 229 756 43 KELČ tel., fax: 571 641 127 e-mail: zskelc@zskelc.cz IČO: 70238472