Divadelní představení „Jak bylo, když nebylo“

V pátek 8.10.2021 navštívili žáci 1. – 3. ročníku v kulturním domě v Kelči divadelní představení pražského spolku SemTamFór „Jak bylo, když nebylo“. Jak to bylo kdysi dávno, když se na světě objevil první člověk a byl na všechno sám? Zábavný, veselý a interaktivní příběh o tom, jak pračlověk poznává svůj svět,

Více


Informační a poradenské středisko ÚP Vsetín pro deváťáky

V pátek 1. října 2021 proběhlo setkání žáků 9. ročníku s lektorkou Informačního a poradenského střediska Úřadu práce Vsetín Mgr. Renatou Dorňákovou. Schůzka byla zaměřena na nejbližší perspektivu žáků odcházejících ze školy a hlásících se na nějakou formu středního vzdělání. Během dvou hodin se střídaly informace a aktivity žáků. Například se

Více


27.9.2021 volný den ředitele školy

Vážení rodiče, v souladu s § 24 zákona č. 561/2004 Sb., v aktuálním znění, vyhlašuji pro žáky ze závažných organizačních a epidemiologických důvodů v termínu 27. 9. 2021 volný den ředitele školy. V tento den bude škola zcela uzavřena. Mgr. Zdeňka Hradilová, ředitelka školy

Více


Informace k 13. září 2021

Od 13. 9. 2021 se již nebude ve školách a školských zařízeních testovat. Nadále zůstávají v platnosti běžná pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest ve školách. Žáci nejsou povinni nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu ve vyučování a pedagogičtí pracovníci nejsou povinni nosit ochranný prostředek v případě, kdy

Více


Vítání prvňáčků

1. září 2021 byl velkým dnem pro 26 prvňáčků z naší školy. Lesní zvířátka ukázala prvňáčkům cestu až do jejich třídy. Tam je přivítala paní učitelka, paní ředitelka a také lišák Lojzík. Ten nechal dětem dopis, který jim paní učitelka přečetla. Společně pak otevřeli tajuplný kufřík, který skrýval velké překvapení.

Více


Důležité! Další informace k zahájení školního roku 2021/2022

Škola bude pro žáky otevřena od 7:40 hodin. Vyučování začíná v 8:00 hodin. Rozpis rozmístění tříd bude umístěn na nástěnce u vchodu do šaten. Žáci 1., 2. a 6. ročníku se nebudou ve středu přezouvat a půjdou přímo do svých tříd. Nové klíče od šatnových tříd obdrží ve středu od svých třídních

Více


Obrazek

Vážení rodiče budoucích žáků prvního ročníku,

ve středu 1. září 2021 v 8:00 hodin proběhne v základní škole slavnostní zahájení nového školního roku a vítání nových žáků v 1. třídě (druhé patro přístavby školy). žáci si přinesou aktovku a přezůvky rodiče obdrží přihlášku do školní družiny (pokud již dítě do ŠD nepřihlásili) obědy je možné tento den přihlásit u vedoucí školní jídelny

Více


Informace k začátku školního roku 2021/2022

Obecné informace k provozu školy od 1.9.2021 Nevyžadujeme prohlášení o bezinfekčnosti. Žáci budou vstupovat do školy hlavním vchodem, nejsou stanovena žádná nová pravidla pro vstup do školy a pro pohyb před školou. I nadále platí zásady dodržování osobní a respirační hygieny. Ve společných prostorách budou všichni používat ochranu dýchacích cest, respirátor

Více


Volné pracovní místo

Základní škola Kelč, okres Vsetín hledá uklízečku (zástup za dočasnou pracovní neschopnost). Práce je vhodná i pro studenty nebo maminky na MD. Nástup ihned. Tel. kontakt: 739 321 615, 571 641 231.

Více