Informace k provozu škol od 1.2. do 5.2.2021

Ani v prvním únorovém týdnu nedojde ke změně ve školní docházce našich žáků.  Provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 5. února 2021 bude tedy i nadále probíhat ve stejném režimu jako doposud. Prezenčně se budou vzdělávat pouze žáci prvních a druhého ročníku, pro ostatní ročníky

VícePředávání výpisu z vysvědčení za 1.pololetí školního roku 2020 – 2021

Vážení rodiče, žáci, ve čtvrtek 28.ledna obdrží výpis z vysvědčení za 1. pololetí pouze žáci 1. a 2. ročníku, kteří jsou od 4.1.2021 vzděláváni prezenčně. Výsledky pololetního hodnocení ostatních žáků, kteří se vzdělávají distančně, budou uvedeny v systému EDOOKIT. V případě dotazů se obracejte na třídní učitele a učitelky svých dětí. Těm žákům,

Více


Důležité – výpadek serveru školy

Během úterý 26.1.2021 došlo k dočasnému výpadku serveru školy, proto jste se na některé on-line hodiny nemohli připojit. Sledujte prosím Teams a Edookit a očekávejte zprávy od svých učitelů. Na odstranění závady pracujeme. Děkuji za pochopení Mgr. Zdeňka Hradilová

Více


Organizace přijímacího řízení ve školním roce 2020-2021 aktuálně

Přijímacího řízení se mohou účastnit uchazeči, kteří podali úplnou přihlášku řediteli střední školy v termínu stanoveném školským zákonem: u oborů s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2020 u ostatních oborů pro první kolo přijímacího řízení do 1. března 2021 Ve školním roce 2020/2021 proběhnou opět přijímací zkoušky do všech maturitních oborů, všech forem vzdělávání, včetně

Více


Aktuální informace

Vážení rodiče, žáci, bohužel se nám vrátila distanční výuka  (3. – 9. ročník) Upozorňujeme rodiče, aby se v případě jakýchkoli technických problémů obrátili na třídní učitele nebo vedení školy.  Rádi Vám pomůžeme. Dále je třeba si uvědomit, že se blíží pololetí. Učitelé  potřebují u některých žáků doplnit klasifikaci. Dohlédněte prosím, aby

Více


Informace k provozu školy od 4.1. do 10.1.2021

Vláda ČR se 23.12.2020 usnesla na vydání krizového opatření, kterým se opět omezuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání mimo 1. a 2. třídu. 1. a 2. ročník – prezenční výuka ve škole  3. až 9. ročník – povinná distanční výuka  Prezenční výuka 1. a 2. ročníku: – žáci budou do školy vstupovat hlavním vchodem v obvyklém čase, doprovázející

Více


Končí rok 2020

Vážení rodiče a přátelé školy, milí žáci, školní rok 2020/2021 neprobíhá podle našich představ. Téměř od samého začátku je poznamenán řadou organizačních a hygienických opatření. Všichni na ně musíme pružně reagovat a omezení respektovat. Vzhledem k délce trvání těchto opatření je situace pro všechny velmi náročná. Nikdo nevíme, jak se bude

Více


Změna v organizaci školního roku, informace k provozu školy do konce kalendářního roku 2020

Vláda České republiky dne 14. prosince 2020 usnesením č. 1335 o přijetí krizového opatření zakázala od 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020 osobní přítomnost žáků, studentů a účastníků – základních škol, – středních škol a konzervatoří, – vyšších odborných škol, – základních uměleckých škol, – jazykových škol s právem

Více


Uzavření školní jídelny od 16.12.2020

Vážení rodiče, ředitelka Základní školy Kelč, okres Vsetín oznamuje, že po konzultaci s KHS Zlín a zřizovatelem školy rozhodla z důvodu karantény zaměstnankyň školní jídelny o uzavření jídelny ve dnech 16. – 18. prosince 2020. Škola nemá možnost zajistit náhradní stravování. Délka vyučování bude této situaci přizpůsobena, a to tak, že

Více