Postup při testování žáků

Po rozkliknutí si můžete prohlédnout informační letáky a video pro rodiče a žáky. Rodiče Žáci Přehled návazných postupů antigenního testování ve školách Jak se testuje.      

Více


Organizace výuky v týdnu od 12. 4. 2021 do 16.4.2021

Na základě instrukcí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR vydává Základní škola Kelč tato organizační a protiepidemická opatření: Zahájení prezenční výuky: Žáci 1. stupně se budou účastnit výuky v rotacích celých tříd (celá třída týden doma, týden ve škole). Lichý týden (nástup 12. 4. 2021): Prezenční výuka: 1. A, 2. třída,

Více


Organizace výuky od 12.4.2021

Vážení rodiče, od pondělí 12. dubna 2021 nastoupí na prezenční výuku do školy žáci těchto tříd: 1.A, 2., 4.B. Žáci ostatních tříd se budou vzdělávat distančně. Na prezenční rotační výuku nastoupí od 19. dubna žáci těchto tříd: 1.B, 3., 4.A, 5. Bližší informace k návratu žáků 1. stupně do škol

Více


Informace k provozu školy od 29.3. do 11.4.2021

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci prodloužila vláda ČR dne 26.2.2021 účinnost krizového opatření, kterým se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole do 11.4.2021. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dále informovalo o tom, že v 1. fázi otevírání škol dojde k návratu žáků 1. stupně do školy:

Více


Pravidla pro distanční výuku

Vážení zákonní zástupci, milí žáci, distanční vzdělávání (DV) stále pokračuje a termín, kde se žáci vrátí do školy, zatím není stanoven. Připomínáme, že stále platí stejná pravidla pro tento způsob vzdělávání, jak jsme je uvedli na podzim loňského roku v tzv. Pravidlech chování ve virtuální třídě (13.11.2020). Vzhledem k tomu, že se

Více


Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče, na základě mimořádné situace a metodického pokynu MŠMT proběhne v letošním roce pouze formální část zápisu bez osobní přítomnosti dítěte ve škole. Formální část zápisu proběhne od 12. do 16. dubna 2021. V této době budeme přijímat žádosti o přijetí i případné žádosti o odklad. Doručení podepsané žádosti včetně povinných příloh je možné:

Více


Přijímací zkoušky na střední školy -ZMĚNA

10.3. 2021 ministr školství Robert Plaga oznámil změnu termínu přijímacích zkoušek. Jednotné přijímací zkoušky na čtyřleté maturitní obory se budou konat 3. a 4. května. Na víceletých gymnáziích pak 5. a 6. května. Původně měly být jednotné přijímací zkoušky 12. a 15. dubna.

Více


Sociální služba nabízí profesionální odbornou pomoc v krizových situacích

Dětské centrum Zlín, p.o. nabízí profesionální odbornou pomoc v krizových situacích žákům a jejich rodinám. Pracuje nejčastěji s tématy: osamělost, úzkost, deprese, šikana, sebepoškozování, rodinné spory a další. V poslední době evidují u žáků a studentů škol zvýšený výskyt případů spojených s pandemií, jako jsou izolace, úzkost a sebevražedné myšlenky. Pracují v rámci celého Zlínského

Více


Jarní prázdniny

V týdnu od 8. do 14. března 2021 jsou v našem okrese jarní prázdniny. Distanční výuka nebude probíhat. Školní jídelna bude uzavřena. Přeji Vám všem hezký, klidný a odpočinkový týden! Mgr. Zdeňka Hradilová, ředitelka školy  

Více