Úspěchy v soutěžích

Jmenuji se Lukáš Fabík a nedávno jsem se zúčastnil dvou soutěží, a to okresního kola matematické olympiády a regionálního kola soutěže Hledáme nejlepšího chemika ČR.

Matematická olympiáda se konala ve středu 24. ledna v ZŠ Rokytnice ve Vsetíně. Za čtyři hodiny jsme měli vyřešit čtyři matematické úlohy. Paní učitelka Fabíková, která mě doprovázela, vyhodnotila zadané příklady jako opravdu těžké. Vyřešil jsem vše, ale na jednu podúlohu jsem špatně odpověděl, takže jsem čekal tak 2. – 3. místo. Výsledek jsem se dozvěděl skoro po 3 týdnech a nakonec to bylo místo první. Z celkového počtu 24 bodů jsem ztratil pouze jeden. Postupuji tedy do krajského kola.

Soutěž v chemii proběhla v pátek 9. února na SPŠ v Hranicích. Tam mě pro změnu doprovázela paní učitelka Plesníková, která mě taky na tuto soutěž několik týdnů připravovala. Soutěžilo nás celkem 9. Přivítali nás, vysvětlili pokus, který jsme měli provést, a pak už nás nechali pracovat. Skoro vším,  co jsem dělal, jsem si byl jistý. Proběhla kontrola naší práce a došlo na vyhlášení prvních pěti nejúspěšnějších řešitelů. Se ztrátou dvou bodů na vítězku jsem se umístil na 2. místě a v létě mě čeká finále na VŠ chemickotechnologické v Pardubicích. K umístění jsem dostal knihu a poukazy.

Obě soutěže jsem si užil a s výsledky jsem spokojený.

Lukáš Fabík, 9.A

Informační článek pořadatelů

Chemie je pěkný předmět,
který má rád každý vševěd.
Před těžkou vědeckou teorií
odhalme jeho historii.

V Řecku to tehdy začalo,
Démokritovi to spát nedalo.
Z čeho je hrnek stvořený,
objevil atom „nedělný“.

Ve středověku alchymisté
hledali králům mládí jisté.
Našli lék chemický na každý bol
– pravý destilovaný alkohol.

Dnes obor chemie přímo letí,
stará se o praní i o smetí.
Ať už jde o sladké nebo zvěř,
chemie je všude, to mi věř.

Spoustu práce jste s tím měla,
učit jste mě přece chtěla.
Proto děkuji Vám vřele,
připravila jste mě skvěle.

Tuto básničku složil Lukáš Fabík, účastník regionálního kola soutěže Hledá se nejlepší chemik ČR. Soutěž se konala v pátek 9. února v Hranicích a Lukáš se umístil na 2. místě.  Postupuje do celostátního kola této soutěže, která se bude konat v červnu na VŠ chemickotechnologické v Pardubicích.