Weby

DŮLEŽITÉ ODKAZY

www.startnatrhprace.cz – v rámci regionálního projektu PHARE START byly v r.2003 otevřeny tyto stránky. Získáte informace o tom, jaké schopnosti požadují vybrané profese. V testech lze zjistit, jestli se na vybranou profesi hodíte.

www.job-tip.cz – kartotéka typových pozic, jedná se o portál, který obsahuje 4 sekce, z nichž pro poradenství pro volbu povolání je důležitá sekce JOBTIP, umožňující na základě údajů klienta sestavit jeho pracovní profil s nabídkou vhodné pracovní pozice a sekce KTP (kartotéka typových pozic) obsahující podrobné popisy povolání. Tyto stránky mají komplexní informační systém o povoláních. Chcete se dozvědět o nějaké profesi? Jaké vzdělání musíte mít na určitou profesi? Testy umožní zjistit vaše schopnosti a možnosti na trhu práce, popisuje činnosti jednotlivých povolání.

www.zkola.cz – informační a vzdělávací portál školství Zlínského kraje.

https://burzaskol.zkola.cz – virtuální burza středních škol Zlínského kraje. Můžete  si vybrat svoji střední školu podle zaměření nebo lokality.

https://pruvodcekarierou.zkola.cz/ – Vstup do světa vzdělávání, práce, nových příležitostí a cest ke spokojenému životu.

www.scio.cz – na těchto stránkách naleznete srovnávací testy, zkoušky na SŠ, přípravné kurzy na zkoušky.

www.uiv.cz – stránky, kde naleznete informace o vzdělání, adresáře škol

www.ceskaskola.cz/Testy/testy.asp  – 2 testy pro žáky zaměřené na volbu povolání, 1 test je zaměřen na úroveň mimoškolní přípravy, jejíž kvalita by se měla brát v úvahu při výběru střední školy.
Registry středních škol:

www.skoly-kurzy.cz – databáze škol a ubytovacích zařízení

www.portal.mpsv.cz/sz/obcane/skoly – praktický vyhledávač podle druhu škol, názvu oboru, vyučovacího jazyka, okresu apod.

www.atlasskolstvi.cz – na portálu naleznete aktuální přehledy středních, vyšších odborných a vysokých školy pro rok 2007/2008.

Odkazy na stránky, které pomohou při studiu:

www.zaskolou.cz – informace jsou určené žákům 5. až 9.tříd ZŠ a studentům SŠ, kteří zde najdou velmi rychle látku, kterou se právě učí. Škola za školou je službou, která odpovídá přáním dětí a rodičů – připravit se do školy co nejrychleji, ale pečlivě.

www.ceskaskola.cz/Soubory – nabízí ke stažení výukové programy z matematiky, chemie, zeměpisu, informatiky, biologie, společenských věd, fyziky a angličtiny. Nabídka oproti webu Škola za školou je většinou poskytována zdarma.