Provoz ranní a odpolední družiny

Ranní družina A, 1. B – odloučené pracoviště Odborného učiliště Kelč, od 6.15 do 7.40 hod. A, 2. B, 4. A – odloučené pracoviště Hasičský dům Kelč, od 6.15 do 7.40 hod 3tř., 4. B – ZŠ Vojtěcha Jasného Kelč,  od 6.15 do 8.00 hod. Odpolední družina Všechna tři oddělení

Více


Informace ke stravování

Žáci přihlášení ke stravování se budou stravovat od úterý 5. září 2023. K přihlašování, popř. odhlašování obědů využívejte přednostně webové stránky školy, příp. telefonujte do ŠJ, tel. č. 571 641 209. Dočasně se budou obědy vydávat v kulturním domě. Po tuto dobu bude v nabídce jedno jídlo. Přihláška pro nové

Více


Změny rozmístění tříd

IV.B – přístavba školy, 2. poschodí, dveře č. 605, uprostřed) VI.A – přístavba školy, 1. poschodí, (dveře č. 503) VI.B – přístavba školy, 1. poschodí, (dveře č. 504) IX. A – přístavba školy, poschodí, (dveře č. 510)

Více


Doporučení k cestě do školy

Vážení zákonní zástupci, milí žáci, uvádíme několik doporučení k cestě do školy v novém školním roce: Omezte na minimum pohyb v ulici okolo školy, kde se nachází stroje a různá technika. Pokud přijedete do školy autobusem na autobusové nádraží, nebo bydlíte v horní části města, popř. v domech směrem k ulici Na

Více


Kontakty na školu ve školním roce 2023/2024

Vážení rodiče, zákonní zástupci, uvádíme možnosti telefonické komunikace se školou ve školním roce 2023/2024. Telefonní čísla – pevná linka Přímé linky 571 641 127 – kancelář školy 571 641 231 – ředitelka školy 571 641 033 – školní družina 571 641 209 – školní jídelna Čísla s volbou 571 641 127 kl.

Více


Sdělení pro rodiče žáků 1. tříd

Vážení rodiče žáků nových 1. tříd, v pondělí 4.9. 2023 zahájíme nový školní rok 2023/2024 v prostorách Odborného učiliště Kelč u tělocvičny. Otevřeno bude pro žáky I.A a I.B od 7:40 hodin. Přivítání prvňáčků se uskuteční v době od 8:00 do 8:45 hodin. Po tuto dobu budou přítomny i vedoucí

Více


Informace k zahájení školního roku 2023/2024

Školní rok 2023/2024 začíná v pondělí 4. září 2023. Vzhledem k tomu, že hlavní budova školy je uzavřena, bude výuka žáků probíhat v prostorách přístavby školy, v části kulturního domu, hasičského domu a ve dvou učebnách samostatně umístěného objektu odborného učiliště (odloučená pracoviště). Rozmístění tříd je následující – uvádíme podle

Více


Informace k situaci v ZŠ Kelč

Vážení rodiče a žáci, v příloze naleznete informace starosty města k aktuální situaci v Základní škole Vojtěcha Jasného Kelč a k zahájení školního roku 2023/2024. Bližší informace k organizaci tohoto školního roku budou zveřejněny do 22.8.2023 Mgr. Zdeňka Hradilová Informace starosty města – zde ke stažení.  

Více


Školní rok 2023/2024

Vážení zákonní zástupci, informaci o organizaci školního roku 2023/2024 se dozvíte včas na webových stránkách školy. Mgr. Zdeňka Hradilová, ředitelka školy

Více