Koncepce školy

Naše škola je školou, která poskytuje žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání, připravuje žáky pro další studium, komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě. Rozvíjíme osobnost žáka a vedeme k samostatnému a tvořivému způsobu myšlení v souvislostech.

Škola je vstřícným a bezpečným místem pro žáky a jejich rodiče, a také perspektivním místem pro své pedagogické i nepedagogické pracovníky.

Vedení školy usiluje o optimální materiální podmínky pro vzdělávání a pečuje o ně.

Tyto stanovené cíle jsou v souladu s pojetím školního vzdělávacího programu.