Školní výlet deváté třídy

Ve čtvrtek 3.6. 2021 se nám po dvou letech podařilo konečně vyjet na výlet. Už jsme ani nedoufali, že se nám tato příležitost naskytne. Protože podmínky byly ještě stále dost omezené a čas nás tlačil, zvolili jsme osvědčený program v Olomouci. Strávili jsme úžasné dopoledne v lanovém centru Proud, kde

VíceVýsledky voleb do školské rady

Ve dnech 26. a 27. května 2021 proběhly elektronické volby do školské rady pro nové volební období s tímto výsledkem: Bc. Dana Navrátilová              48 hlasů JUDr. Pavel Kotrady               45 hlasů Ivana Zárubová               

VíceOrganizace vyučování od pondělí 24. května 2021

Na základních školách je od pondělí 24.5.2021 umožněna přítomnost všech žáků bez rotací. Není povinná homogenita skupin. Je obnovena výuka tělesné výchovy ve vnitřních prostorech i venku. Cvičící nemusí mít ochranu úst a nosu. I nadále platí zákaz zpěvu. Žáci se 1x týdně testují a nosí ochranu dýchacích cest. Ve

Více


Vyhlášení voleb do Školské rady Základní školy Kelč, okres Vsetín

Na základě ustanovení § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji volby do Školské rady Základní školy Kelč, okres Vsetín. Volby se uskuteční v souladu s Volebním řádem školské rady Základní školy Kelč, okres Vsetín, který schválila dne 12.

Více


Volby do školské rady z řad zákonných zástupců – NEPŘEHLÉDNĚTE!

Vážení zákonní zástupci, ve dnech 26. a 27. května 2021 bude možné volit členy školské rady, kteří budou v následujících třech letech zastupovat zákonné zástupce žáků naší školy ve školské radě. Informace ke způsobu volby budou zveřejněny na stránkách školy a obdrží je také každý zákonný zástupce. Volba kandidátů proběhla na

Více


Návštěva zámeckého parku

Ve středu 12.5. se třída 1. A pod vedením paní učitelky Ivany Tvrdoňové vydala do zámeckého parku při Odborném učilišti Kelč. Krásné počasí vyloženě vybízelo k procházce, kterou jsme s dětmi spojili s poznáváním květin a stromů v krásném parku kelečského zámku. Prošli jsme si zde naučnou stezku stromů, děti

Více


Organizace výuky od pondělí 17. 5. 2021

Na základě informací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ze dne 12.5.2021 platí od pondělí 17. května 2021 tato opatření pro organizaci výuky v Základní škole Kelč: Zahájení prezenční výuky všech žáků 1. stupně bez rotací tříd Žáci 1. stupně se budou od pondělí 17. května 2021 účastnit prezenční výuky bez

Více


Výuka v týdnu od 10. 5. 2021

KDO SE VRACÍ? Žáci druhého stupně rotačním způsobem. Tedy všichni žáci jeden týden ve škole a další týden doma na on-line výuce. OD 10.5. – 14.5. PREZENČNĚ 1.A, 2.tř., 4.B, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B ostatní třídy distančně OD 17.5. – 21.5. PREZENČNĚ 1.B, 3.tř., 4.A, 5.tř. 8.A, 8.B, 9.tř. ostatní třídy distančně VYUČOVÁNÍ

Více