Vystoupení s dravci – 7.5.2019

Do Kelče přijela společnost SEIFEROS již poněkolikáté a program opět zaujal. Věříme, že tematika programu zaměřená na přírodní bohatství naší země zvláště v dnešním přetechnizovaném světě vyvolala v dětech zájem a sympatie k lidem, kteří takovou záslužnou práci dělají. Výtěžek z této akce je výhradně použit na veškerou činnost spojenou s ochranou dravců.

Více


Starší žáci z Kelče v okresním kole v minikopané

Starší žáci naší školy se probojovali do okresního kola v minikopané, které se konalo 17. května ve Valašském Meziříčí. Po velmi kvalitní hře skončili naši ve své skupině sice až na třetím místě, ale výsledky byly velmi těsné, a to Kelč – Horní Lideč 1:2 a Kelč – ZŠ Vyhlídka Valašské Meziříčí

Více


Volno ředitele školy

Vážení rodiče, ředitelka Základní školy Kelč vyhlašuje z organizačních důvodů volno ředitele školy na dny 24. – 28.6.2019.  Žákům 1. – 4. ročníku nabízíme v těchto dnech školní družinu s náhradním programem. Tato nabídka platí pro všechny žáky výše uvedených ročníků. Družina bude otevřena v době od 6.15 do 14.45 hodin. Stravování nebude zajištěno. Jednorázový

Více


Tvoříme ze dřeva

Na téma TVOŘÍME ZE DŘEVA si žáci 1. stupně vyrobili před Velikonocemi hezkou jarní ozdobu v podobě kuřátka. Vlastníma rukama si z dřevěných polotovarů zhotovili ozdobný nebo dárkový předmět, o němž si pak samy rozhodly, k čemu ho použijí. Jednotlivé komponenty byly velmi vhodně připraveny, takže všichni žáci, i ti nejmladší, byli schopni

VícePythagoriáda

Pythagoriáda, která proběhla v naší škole v pátek 5. dubna, má tyto úspěšné řešitele: 5.třídy 1. Markéta Vozáková 2. Kristýna Pajdlová 6.třída 1. Mikuláš Valíček 2. Adam Hegar 3. Bedřich Maceček 7.třída 1. Lenka Valuchová 2. Jan Šatran 8.třída 1. Markéta Ševčíková  

Více


Exkurze do ZOO Zlín – Lešná

Na 2. duben připravily vyučují přírodopisu Mgr. Kateřina Fabíková a Mgr. Kateřina Machačová pro naše sedmáky exkurzi v ZOO Zlín – Lešná. Cílem této akce bylo zpestřit a doplnit učivo přírodopisu zaměřené na obratlovce, kterým je věnována velká část 7. ročníku tohoto předmětu. Z programů nabízených přímo zoologickou zahradou vybraly program s průvodcem

Více


Ochutnávka mléčných výrobků

V rámci projektu Školní mléko jsme obdrželi pro naše žáky „ochutnávkové koše“ firmy Laktea  s různými mléčnými výrobky. Paní Zdeňka Minářová přichystala v jídelně školy pro každou třídu ochutnávku jednotlivých produktů (a že jich bylo!) a kromě toho, že děti mohly každý výrobek okusit, odnesly si ještě jeden výrobek dle vlastního výběru s sebou do

Více


Matematický klokan 2019

Soutěž se konala v pátek 22. března 2019. Výsledky jsou následující: KATEGORIE CVRČEK      (2. – 3. třída) místo Vilma Radová – 3. místo Gabriela Indruchová – 3. místo Vojtěch Smahel – 3. Nejlepšími řešiteli z 2. třídy byla Vanesa Papežová a Jakub Kunovský. KATEGORIE KLOKÁNEK (4. – 5. třída) místo Marie

Více


Programy Zdravé 5

Program pro naše třeťáky a čtvrťáky Nakupování se Zdravou 5 je program pro žáky 3.-5. tříd základních škol. Pod vedením lektorky si žáci projdou deskovou hrou Obchod Zdravé 5, kde v 5 klíčových odděleních soutěží – odpovídají na kvízové otázky a plní praktické zábavné úkoly. Za správné odpovědi získávají dílky puzzle, ze kterých

Více