Tajemství poznání dřeva

Ve čtvrtek 23.2. a v pátek 24.2. 2023 se ve třídách 6.A a 6.B realizoval projektový den Tajemství poznání dřeva.

Umělecký truhlář Jiří Hejtmánek přijel dětem vyprávět nejen o stromech a jejich smyslu pro život, ale také o způsobu zpracování dřeva a o všem, co díky stromům a dřevu jako civilizace máme k dispozici. Představil profesi uměleckého truhláře a ukázal, co vše se může v této profesi vyrábět.

Součástí projektového dne byl workshop tvorby přívěsku ze dřeva ovocných stromů, který si každý žák sám vyrobil. Žáci obou tříd se aktivně účastnili diskuze, zvídavě objevovali souvislosti mezi využitím dřeva a našimi životy, nadšeně vyráběli dřevěné talismany.

Projektový den se v obou třídách nesmírně vydařil.