Výuka od 30.11.2020

Vážení rodiče, dle nařízení vlády České republiky bude od pondělí 30. listopadu 2020 obnovena prezenční výuka již pro všechny ročníky 1. stupně a 9. ročníky ZŠ. Ostatní ročníky 2. stupně ZŠ (6. – 8. ročníky) budou mít rotační prezenční výuku, tzn. střídání celých tříd po týdnech. V průběhu tohoto týdne Vás budeme

VíceSlabikářová slavnost ve třídě 1.B

Prvňáčci mají za sebou víc jak dva měsíce intenzivní práce v českém jazyce. Naučili se devět písmen, číst slabiky a jednoduchá slova a byli na konci v učebnici Živá abeceda. To bylo dost důvodů proto, aby po návratu do školy z distanční výuky dostali svou první knížku – SLABIKÁŘ. Cesta

VíceŽáci prvních a druhých tříd se vrací do školy

Od středy 18. listopadu 2020 je opět povolena osobní přítomnost žáků prvních a druhých tříd ve škole. Pro ostatní ročníky pokračuje výuka distančním způsobem. Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je nadále zakázán zpěv a sportovní činnost. Povolen je i provoz školní družiny. Bližší

Více


Pravidla chování ve virtuální třídě

Respektuj pokyny vyučujícího. Využívej funkce a nástroje aplikace rozumně a pouze tak, abys neporušoval pravidla vhodného a slušného chování stejně jako ve škole. Na předem domluvené hodiny (schůzky) choď včas a připraven. Při komunikaci s ostatními se vyjadřuj slušně, nikoho nenapadej, neurážej, ani nezesměšňuj. Nevkládej žádná videa, memy, gify apod., pokud

Více


Volby do Školské rady Základní školy Kelč pro období 2020 – 2023 – změna termínu konání

V listopadu 2020 končí funkční období členům školské rady ZŠ Kelč. Současná doba je mimořádná a  zároveň velmi náročná na organizování takových akcí, jako jsou např. volby do ŠR. Omezení volného pohybu osob nařízené krizovým opatřením vlády ČR v podstatě znemožňuje uskutečnit volby způsobem, jak stanovuje platný volební řád. Proto ředitelka ZŠ

Více


Důležité!

V pondělí 2.11.2020 došlo k dočasnému výpadku serveru školy. Z tohoto důvodu bude až do odvolání omezena komunikace a online výuka některých vyučujících se žáky. Sledujte aktuální informace na webu školy a v Edookitu. Děkuji za pochopení Mgr. Zdeňka Hradilová ředitelka školy

Více


Opatření ke zvládnutí pandemie

MŠMT ČR požádalo prostřednictvím ministra Roberta Plagy o informování žáků před podzimními prázdninami o opatřeních, která mohou napomoci zvládnout pandemii. Situace se zvládne, zvýší-li se počet lidí, kteří dodržují hygienická opatření. Zodpovědným přístupem pomůžeme chránit sebe, svou rodinu, své okolí, pomůžeme odlehčit nemocnicím a přetíženým zdravotnickým pracovníkům. Leták pro 1.

Více


NEPŘEHLÉDNĚTE!!!! Vyhlášení voleb do Školské rady

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků, zanedlouho skončí tříleté volební období členů stávající Školské rady ZŠ Kelč. Proto na základě § 167 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje ředitelka Základní školy Kelč, okres Vsetín řádné volby do Školské rady Základní školy Kelč, okres

Více