Končí rok 2020

Vážení rodiče a přátelé školy, milí žáci, školní rok 2020/2021 neprobíhá podle našich představ. Téměř od samého začátku je poznamenán řadou organizačních a hygienických opatření. Všichni na ně musíme pružně reagovat a omezení respektovat. Vzhledem k délce trvání těchto opatření je situace pro všechny velmi náročná. Nikdo nevíme, jak se bude

Více


Změna v organizaci školního roku, informace k provozu školy do konce kalendářního roku 2020

Vláda České republiky dne 14. prosince 2020 usnesením č. 1335 o přijetí krizového opatření zakázala od 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020 osobní přítomnost žáků, studentů a účastníků – základních škol, – středních škol a konzervatoří, – vyšších odborných škol, – základních uměleckých škol, – jazykových škol s právem

Více


Uzavření školní jídelny od 16.12.2020

Vážení rodiče, ředitelka Základní školy Kelč, okres Vsetín oznamuje, že po konzultaci s KHS Zlín a zřizovatelem školy rozhodla z důvodu karantény zaměstnankyň školní jídelny o uzavření jídelny ve dnech 16. – 18. prosince 2020. Škola nemá možnost zajistit náhradní stravování. Délka vyučování bude této situaci přizpůsobena, a to tak, že

Více


Důležité sdělení

Vážení rodiče a žáci, informuji vás o tom, že v naší škole bylo potvrzeno několik případů onemocnění COVID-19, tj. přítomnost SARS-CoV-2. Tyto případy a jejich kontakty jsem konzultovala s Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně. Pozitivně testovaným osobám byla nařízena izolace. S ohledem na oboustranně chráněný kontakt

Více


Hudební výchova trochu jinak

V první třídě proběhla ve středu 9.12. tak trochu jiná hodina hudební výchovy – povídali jsme si s dětmi o hudebních nástrojích ze všech koutů světa, či o tom, k jakým účelům se používaly. Prvňáčci si mohli zahrát třeba na kalimbu, bubínky djembe, vyzkoušet různá chřestidla, zvonečky nebo dešťové hole.

Více


A tak jde družinový čas

Den za dnem si naše děti užívají pohody ve školní družině. V prvním oddělení, kde máme samé prvňáčky si děti nejraději staví z dřevěných dřívek různé věže. Mají zatím k dispozici 1000 ks dřívek. Patricie Volková, vychovatelka ŠD

Více


Mikuláš 2020

V pátek 4. prosince navštívil žáky 1. – 3. ročníku naší školy Mikuláš s divokými čerty a krásnými anděly. Vědom si přísných hygienických opatření, vstoupil pouze do tříd, které chodí do školní družiny. Dětem rozdal malé dárky a připomněl jim tuto předvánoční tradici. Děti na oplátku Mikulášovi předvedly něco z

VíceJAK V LETOŠNÍM ŠKOLNÍM ROCE BUDOU PROBÍHAT PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA ŠS – VELKÁ ZMĚNA!

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy avizovalo, že do konce listopadu oznámí detaily k přijímacím a maturitním zkouškám v tomto školním roce tak, aby byli ředitelé škol, ale také žáci a jejich rodiče s dostatečným předstihem informováni o podmínkách, za kterých se tyto důležité zkoušky uskuteční.  „Veškeré změny mají za cíl zohlednit výjimečnost epidemiologické

Více