Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024

Ředitelství Základní školy Vojtěcha Jasného Kelč, příspěvkové organizace oznamuje rodičům, že zápis do 1. třídy pro školní rok 2023/2024 proběhne ve středu 12.4.2022 od 13.00 do 17.00 hod. v přístavbě školy.

Зарахування на 1-й курс до початкової школи на навчальний рік 2023/2024 відбудеться в середу 12. 4. 2023 рік з 13.00 до 17.00 в початковій школі Kelč.

Oznámení zde.

Dokumenty k zápisu: 

  1. rodný list dítěte nebo jeho kopie
  2. občanský průkaz zákonného zástupce (u cizinců mimo zemí EU platné povolení k pobytu)
  3. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
  4. Zápisový list dítěte
  5. Žádost o odklad povinné školní docházky a doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (pouze v případě, žádáte-li o odklad)

Registrační číslo bude všem zákonným zástupcům sděleno ihned u zápisu.

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno 8. května 2023 na webu školy a na vstupních dveřích školy. Rozhodnutí o udělení odkladu povinné školní docházky bude zasláno doporučeně poštou.

Další informace najdete v části: O ŠKOLE: Pro budoucí prvňáčky.

Co dalšího byste měli vědět:

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Co můžete udělat před nástupem do školy

Desatero pro budoucí prvňáčky