Návštěva předškoláků v prvních třídách

V pátek 3. března 2023 navštívili první třídy předškoláci. Prohlédli si obě učebny, posadili se společně s prvňáky do lavic. Prvňáčci jim předvedli, co všechno se od nástupu do školy naučili. Předškoláci si prohlédli jejich písanky a vyzkoušeli si psaní prstem v mouce. Společně pak pracovali na interaktivní tabuli, kde měli připravená cvičení ze čtení a matematiky.

Po společné hodině „školkáčci“ odcházeli s dobrým pocitem, že se jim ve škole dařilo a na zápis do první třídy se již těší.

Mgr. Jana Blahová, učitelka 1. třídy