Informace k provozu školy

Situace se vyvíjí, sledujte prosím aktuální informace ve sdělovacích prostředcích. Informace od MŠMT ČR o povinnosti používání ochranných prostředků dýchacích cest zde.

Více


Informace k provozu školy

Režimu provozu školy zůstává i nadále stejný, a to až do odvolání. Platí prezenční vzdělávání žáků 1. a 2. ročníku a povinné distanční vzdělávání žáků 3. – 9. ročníku. PhDr. Pavla Čučková, zástupkyně ředitelky školy

Více


Projektový den „Zdravá výživa“ v 1.B

V rámci tematického celku „Člověk a jeho zdraví“ si žáci z 1. B v hodinách prvouky osvojovali nové vědomosti o zdravé výživě, stravovacím režimu, ale také o zásadách stolování. Inspirací pro realizaci projektového dne v první třídě se stal citát: „Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším,

Více


Zápis dětí do 1. ročníku školního roku 2021/2022

Zápis do 1. třídy školního roku 2021/2022 plánujeme na středu 14. dubna 2021. Podrobnější informace o zápisu včetně formulářů budou zveřejněny v měsíci březnu. Uvidíme, zda se bude opakovat situace z loňska, nebo se setkáme ve škole. PhDr. Pavla Čučková, zástupkyně ředitelky školy

Více


Informace k provozu školy

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci se na režimu provozu školy až do 14.2.2021 nic nemění. Platí prezenční vzdělávání žáků 1. a 2. ročníku a povinné distanční vzdělávání žáků 3. – 9. ročníku. PhDr. Pavla Čučková, zástupkyně ředitelky školy

Více


Důležité sdělení rodičům a žákům

Vážení zákonní zástupci, milí žáci, zahájili jsme již čtvrtý měsíc distančního vzdělávání (DV) a výhled do dalších týdnů, v nichž by se žáci mohli vrátit do školy, je zatím beznadějný. Přesto ale stále platí stejná pravidla pro tento způsob vzdělávání, jak jsme je uvedli na podzim loňského roku v tzv. Pravidlech chování

Více


První vysvědčení ve třídě I.B

Všechno je v životě poprvé. První zoubek, první krůčky, první slovo, první den ve škole i první vysvědčení. Prvňáčci urazili kus cesty. Za pět školních měsíců si osvojili mnoho nových dovedností, získali mnoho nových vědomostí a společně s rodiči zvládli i distanční výuku. Čtvrtek 28. ledna 2021 – pro spoustu

Více


První vysvědčení v I.A

Máme za sebou první půlrok školní docházky. Děti se naučily číst plynule po slabikách slova i věty. Znají psací tvary písmen a dovedou je spojovat ve slova. V matematice sčítají i odčítají, porovnávají a rozkládají čísla. Dokáží odpovědět na otázku, vytvořit větu a spolupracovat při skupinové práci. Udělaly velký kus

Více


První sníh – zimní dovádění I.B

Každý rok se těšíme na první sníh. Letos se nám trochu zpozdil. První sněhová nadílka vykouzlila žákům z 1. B radost na tvářích, a tak si  ji mohli v rámci tělesné výchovy užít v blízkém parku. Prvňáčci dělali andělíčky ve sněhu, koulovali se, vyšlapávali různé tvary do sněhu, soutěžili v běhu do zasněženého

Více


Informace k provozu škol od 1.2. do 5.2.2021

Ani v prvním únorovém týdnu nedojde ke změně ve školní docházce našich žáků.  Provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 5. února 2021 bude tedy i nadále probíhat ve stejném režimu jako doposud. Prezenčně se budou vzdělávat pouze žáci prvních a druhého ročníku, pro ostatní ročníky

Více