Organizace výuky od 12.4.2021

Vážení rodiče, od pondělí 12. dubna 2021 nastoupí na prezenční výuku do školy žáci těchto tříd: 1.A, 2., 4.B. Žáci ostatních tříd se budou vzdělávat distančně. Na prezenční rotační výuku nastoupí od 19. dubna žáci těchto tříd: 1.B, 3., 4.A, 5. Bližší informace k návratu žáků 1. stupně do škol

Více


Informace k provozu školy od 29.3. do 11.4.2021

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci prodloužila vláda ČR dne 26.2.2021 účinnost krizového opatření, kterým se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole do 11.4.2021. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dále informovalo o tom, že v 1. fázi otevírání škol dojde k návratu žáků 1. stupně do školy:

Více


Pravidla pro distanční výuku

Vážení zákonní zástupci, milí žáci, distanční vzdělávání (DV) stále pokračuje a termín, kde se žáci vrátí do školy, zatím není stanoven. Připomínáme, že stále platí stejná pravidla pro tento způsob vzdělávání, jak jsme je uvedli na podzim loňského roku v tzv. Pravidlech chování ve virtuální třídě (13.11.2020). Vzhledem k tomu, že se

Více


Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče, na základě mimořádné situace a metodického pokynu MŠMT proběhne v letošním roce pouze formální část zápisu bez osobní přítomnosti dítěte ve škole. Formální část zápisu proběhne od 12. do 16. dubna 2021. V této době budeme přijímat žádosti o přijetí i případné žádosti o odklad. Doručení podepsané žádosti včetně povinných příloh je možné:

Více


Přijímací zkoušky na střední školy -ZMĚNA

10.3. 2021 ministr školství Robert Plaga oznámil změnu termínu přijímacích zkoušek. Jednotné přijímací zkoušky na čtyřleté maturitní obory se budou konat 3. a 4. května. Na víceletých gymnáziích pak 5. a 6. května. Původně měly být jednotné přijímací zkoušky 12. a 15. dubna.

Více


Sociální služba nabízí profesionální odbornou pomoc v krizových situacích

Dětské centrum Zlín, p.o. nabízí profesionální odbornou pomoc v krizových situacích žákům a jejich rodinám. Pracuje nejčastěji s tématy: osamělost, úzkost, deprese, šikana, sebepoškozování, rodinné spory a další. V poslední době evidují u žáků a studentů škol zvýšený výskyt případů spojených s pandemií, jako jsou izolace, úzkost a sebevražedné myšlenky. Pracují v rámci celého Zlínského

Více


Jarní prázdniny

V týdnu od 8. do 14. března 2021 jsou v našem okrese jarní prázdniny. Distanční výuka nebude probíhat. Školní jídelna bude uzavřena. Přeji Vám všem hezký, klidný a odpočinkový týden! Mgr. Zdeňka Hradilová, ředitelka školy  

Více


Informace k ošetřovnému

Aktuální informace k ošetřovnému z důvodu uzavření škol najdete zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.  

Více


Aktuality k přijímacímu řízení na SŠ

Střední školy jsou připraveny v současných „mimořádných“ podmínkách na situaci, kdy uchazeč kvůli onemocnění nebo nařízení karantény nepodá originál přihlášky ke vzdělávání ve SŠ do 1. 3. 2021 a pošle např. naskenovanou přihlášku e-mailem. Základní informace uvádí MŠMT v aktualizovaném materiálu Přijímací řízení ke vzdělávání v maturitních oborech vzdělání pro školní rok 2021/2022

Více


Provoz školy od 1.3. do 21.3.2021

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci přijala vláda ČR dne 26.2.2021 krizové opatření, kterým se nad rámec dosavadních omezení zakazuje osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku v základní škole (ruší se prezenční výuka těchto ročníků). Rodiče žáků 1. a 2. ročníku dostanou bližší informace k distanční výuce od třídních učitelek.

Více