Organizace výuky od 10. 5. 2021 – žáci 2. stupně

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě instrukcí MŠMT bude od 10. 5. 2021 probíhat rotační výuka žáků 2. stupně (celá třída týden ve škole, týden doma distančně).

OD 10.5. – 14.5. PREZENČNĚ (ve škole):

6. A, 6. B, 7. A, 7. B

Žákům výše uvedených tříd byl od 10. 5. 2021 automaticky nahlášen oběd ve ŠJ.

Pokud budete chtít oběd odhlásit, kontaktujte prosím vedoucí školní jídelny p. Černotovou – tel. 571 641 209 dnes do 13:00h.

Další informace k nástupu do školy zveřejníme v průběhu dnešního dne.

Mgr. Zdeňka Hradilová, ředitelka školy