Výuka v týdnu od 3. do 7.5.2021

V lichém týdnu od 3. do 7.5.2021 se prezenční výuky ve škole účastní žáci:

1. B, 3. třídy, 4. A, 5. třídy

Žáci 1. stupně se budou s účinností od 3.5.2021 testovat jedenkrát týdně, a to v pondělí.

Nebude-li žák v pondělí přítomen, testování se provede v den jeho příchodu do školy.

Ostatní žáci se povinně vzdělávají distančně.

V Kelči dne 30.4.2021                          Mgr. Zdeňka Hradilová