Výuka v týdnu od 10. 5. 2021

KDO SE VRACÍ?
Žáci druhého stupně rotačním způsobem.
Tedy všichni žáci jeden týden ve škole a další týden doma na on-line výuce.

OD 10.5. – 14.5. PREZENČNĚ
1.A, 2.tř., 4.B,
6.A, 6.B, 7.A, 7.B
ostatní třídy distančně

OD 17.5. – 21.5. PREZENČNĚ
1.B, 3.tř., 4.A, 5.tř.
8.A, 8.B, 9.tř.
ostatní třídy distančně

VYUČOVÁNÍ
Vyučování ve škole probíhá dle platného rozvrhu (včetně výuky náboženství).

PODMÍNKY PRO VÝUKU PŘÍMO VE ŠKOLE
Chirurgická rouška nebo respirátor ve všech prostorách školy (náhradní roušku v igelitovém sáčku s sebou).
Pravidelné testování přímo ve škole, dle aktuálních nařízení, dezinfekce rukou průběžně.

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Bude fungovat ve standardní době pro přihlášené žáky v prezenční výuce.

ŠKOLNÍ JÍDELNA
Žáci, kteří absolvují prezenční výuku ve škole, obědvají přímo ve školní jídelně.
Žáci na distanční výuce si mohou oběd odebrat do jídlonosičů.

ŠATNY
Škola bude pro žáky otevřena od 7:30hod.
Využití šaten jako za běžného režimu. Žáci se v šatnách zbytečně nezdržují.

TESTOVÁNÍ
JAK A KDY SE BUDE VE ŠKOLE TESTOVAT?
Antigenními neinvazními testy pro samoodběr, vždy během první vyučovací hodiny. Vyučující děti seznámí s průběhem testu, předá jim testovací sady, pomůže s vyhodnocením.

Žáci 1. stupně se testují 1x týdně (pondělí), žáci 2. stupně 2x týdně (pondělí, čtvrtek).

KDY SE DÍTĚ TESTOVAT NEMUSÍ?
Pokud covid prodělalo a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí zákonný zástupce žáka prokazatelně škole doložit.

CO KDYŽ NECHCI, ABY SE MÉ DÍTĚ TESTOVALO?
Pochopíme to, ale do školy bez testu dítě nemůže. Můžete dítě standardním způsobem omluvit. Při této omluvené absenci nemá škola povinnost zajistit dítěti distanční vzdělávání. Bude ale postupovat jako by bylo dítě nemocné (zadávání úkolů, učiva aj.)

CO KDYŽ BUDE MÍT DÍTĚ, NEBO VYUČUJÍCÍ POZITIVNÍ VÝSLEDEK?
V takovém případě následuje řada možností. Například i v závislosti na tom, zda byl pozitivní vzorek registrován v pondělí, nebo ve čtvrtek. Všechny možnosti přehledně zachycuje grafika ministerstva viz. odkaz zde. V každém případě Vás vždy budeme neprodleně informovat a vysvětlíme si další postup.

Na všechny žáky se těšíme, vše spolu jistě zvládneme.

Mgr. Zdeňka Hradilová, ředitelka školy