Povinné testování žáků 7. a 9. ročníku před přijímacími zkouškami

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je:

– negativní test, který není starší 7 dnů
– žádné příznaky onemocnění COVID-19.

O výsledku testu musí žák na střední škole předložit potvrzení o negativním výsledku testu.

Žáci 9. ročníku ZŠ Kelč se budou testovat v úterý 27. dubna 2021. Přesný časový harmonogram bude  žákům sdělen  v systému EDOOKIT.

Žáci 7. ročníku ZŠ Kelč se budou testovat ve čtvrtek 29. dubna 2021. Přesný časový harmonogram bude  žákům sdělen  v systému EDOOKIT.

Po testování škola žákům vydá Potvrzení o provedení testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 pro účely přijímacího řízení.

Pozitivní výsledek testu pro účely přijímacích zkoušek:

Doklad o pozitivním výsledku testu se přikládá k omluvě účasti uchazeče na zkoušce.