Organizace výuky od pondělí 17. 5. 2021

Na základě informací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ze dne 12.5.2021 platí od pondělí 17. května 2021 tato opatření pro organizaci výuky v Základní škole Kelč:

 1. Zahájení prezenční výuky všech žáků 1. stupně bez rotací tříd
  Žáci 1. stupně se budou od pondělí 17. května 2021 účastnit prezenční výuky bez střídání tříd.
 1. Výuka žáků 2. stupně v týdnu od 17. 5. do 21. 5. 2021
  Prezenční výuka – třída 8.A, 8.B, 9.
  Distanční výuka – třída 6.A, 6.B, 7.A, 7.B
 1. Provoz školní družiny:
  Provoz školní družiny se od pondělí 17.5.2021 vrací k běžnému režimu bez omezení, ruší se homogenita oddělení a skupin.
  Dále se ruší povinnost zajišťovat péči o děti rodičů vybraných profesí, protože se do škol vrací všichni žáci 1. stupně.
 1. Provoz školní jídelny:
  Stravování ve školní jídelně bude zajištěno pro všechny přihlášené žáky. Obědy odhlašujte vždy do 13:00 hodin. V týdnu následujícím, kdy bude probíhat distanční výuka, bude žákům oběd automaticky odhlášen. V době distanční výuky mohou žáci také odebírat obědy. K odběru obědu je nutné přihlásit se individuálně.
 1. Testování žáků
 • frekvence 2x týdně v případě žáků 2. stupně (pravidelně v pondělí a čtvrtek, popř. vždy 1. den osobní přítomnosti žáka ve škole)
 • frekvence 1x týdně u žáků 1. stupně, vždy 1. den osobní přítomnosti žáka ve škole
 1. I nadále platí povinnost nosit ochranu úst a nosu ve vnitřních prostorách školy.
  V případě venkovních aktivit nemusí zaměstnanec nebo žák používat ochranu úst a nosu, pokud dodrží odstup nejméně 2 metry od jiných osob.

V Kelči 12. 5. 2021                                           Mgr. Zdeňka Hradilová, ředitelka školy