Pasování na čtenáře

Ve středu 15. června 2022 se v Kulturním domě v Kelči konalo pasování na čtenáře. Byl to pro prvňáčky další den D. Ten první se konal už 1. září, když přišli poprvé do školy. Všichni byli zvědaví, co se bude dít a co je čeká celý rok. Jedním z našich

Více


120 let od otevření školy v Kelči

Naše škola letos oslaví 120 let své existence. Narozeniny školy si sice budeme připomínat až v září, ale již nyní bychom chtěli na toto výročí upozornit. Např. žáci 7.B vymýšleli škole přání a básničky. Další básničky zde. Výtvarné práce sedmáků:

Více


Mimoškolní akce 7. A – opékačka Na Hájku

V pátek 10. 6. 2022 se většina naší třídy sešla ve tři hodiny odpoledne před školou, abychom se společně přemístili na zahradu našeho spolužáka Davida. Po cestě jsme hráli kolíčkovanou a povídali si. Na místě holky nařezaly špekáčky a kluci mezitím rozdělali oheň. Po svačince nás navštívil Davidův dědeček a

Více


Školní výlet 7. tříd do Olomouce

Ve středu 8. 6. 2022 jsme se vydali na školní výlet do Olomouce. Jelikož nám počasí nepřálo, museli jsme původně plánované lanové centrum vyměnit za aktivitu pod střechou. Podařilo se nám zajistit bowling. Měli jsme pro sebe všech šest drah a to na dvě hodiny. Někteří z nás hráli bowling

Více


Červnový jarmark

Milí rodiče, žáci, zaměstnanci a přátelé školy, rádi bychom poděkovali všem, kteří se zúčastnili akce „Červnový jarmark“. Děkujeme vám, kteří jste se zapojili do příprav, napekli dobroty na prodej, darovali materiál, i vám, kteří jste se stali návštěvníky, poseděli v naší „školní kavárně“, a zakoupili výrobky ve „stáncích“ žáků. Myslíme

Více


Akce školní družiny

Děti, které navštěvují školní družinu, se zúčastnily několika akcí. Na konci dubna vychovatelky ŠD připravily „Rej čarodějnic“, na kterém děti spolu s vychovatelkami v převlecích za čarodějnice plnily s nadšením různé čarodějnické kvízy, a nechyběly ani  soutěže vztahující se k tomuto dni. Za vše pak následovala sladká odměna. Počasí přálo, a tak se celá

Více


Den dětí

Na Den dětí 1. června jsme připravili pro naše žáky překvapení v podobě zmrzliny podávané přímo ve škole. Využili jsme nabídku ASO zdravý život s.r.o.  ze Zámrsk. Finančně akci podpořilo naše Sdružení rodičů ZŠ Kelč (každému žáku zaplatilo jeden „kopec“ zmrzliny) a děti si v tento den, kdy slaví svůj mezinárodní

VíceŠkolní výlet žáků 2.A a 2.B do Štramberku

V úterý 24.5. 2022 se oba druhé ročníky vydaly na školní výlet do malebného městečka Štramberku. Žáci absolvovali poutavý zážitkový program u jeskyně Šipka, jímž je provedly pracovnice místního muzea a který se jim velice líbil. Po procházce městem a návštěvě muzea s představením historického a přírodního zázemí Novojičínska jsme

Více


Inspirativní hodina tělesné výchovy pro žáky 1. – 3. ročníku

Ve středu 1. června 2022 navštívil naši školu, v rámci hodiny tělesné výchovy, okresní trenér FAČR  Ondřej Koňařík, který strávil s dětmi 1. až 3. ročníku celé dopoledne. Žáci si užili dostatek pohybu, zábavy, poznali nové hry a soutěže zaměřené nejen na rychlost, pozornost, ale také třeba na týmovou spolupráci.

Více