Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Od června 2023 se nově v rámci projektu „Podpora duševního zdraví v rodinách ve Zlínském kraji“ věnuje rodinám, ve kterých dítě, rodiče nebo pečující osobu trápí duševní obtíže, psychická nepohoda, např. vzdor, smutek, neklid, výkyvy nálad, potíže se soustředěním, poruchy přijmu potravy, odmítání kontaktů s vrstevníky, agresivní projevy doma nebo ve škole.

Více


Na ČT:D/art sledujte díly Bludiště – soutěží naše škola

Dne 8. a 9. března 2023 loňského školního roku se čtyři žákyně 9.B –  Mája, Kiky, Maky a Teri  (Marie Šatranová, Kristýna Pajdlová, Markéta Vozáková a Tereza Tomášková) zúčastnily soutěže Bludiště. O tom jsme vás informovali v dřívějším článku. Protože se soutěžní díly točí dopředu, neměli jsme příležitost společně ve

VíceProvoz ranní a odpolední družiny

Ranní družina A, 1. B – odloučené pracoviště Odborného učiliště Kelč, od 6.15 do 7.40 hod. A, 2. B, 4. A – odloučené pracoviště Hasičský dům Kelč, od 6.15 do 7.40 hod 3tř., 4. B – ZŠ Vojtěcha Jasného Kelč,  od 6.15 do 8.00 hod. Odpolední družina Všechna tři oddělení

Více


Informace ke stravování

Žáci přihlášení ke stravování se budou stravovat od úterý 5. září 2023. K přihlašování, popř. odhlašování obědů využívejte přednostně webové stránky školy, příp. telefonujte do ŠJ, tel. č. 571 641 209. Dočasně se budou obědy vydávat v kulturním domě. Po tuto dobu bude v nabídce jedno jídlo. Přihláška pro nové

Více


Změny rozmístění tříd

IV.B – přístavba školy, 2. poschodí, dveře č. 605, uprostřed) VI.A – přístavba školy, 1. poschodí, (dveře č. 503) VI.B – přístavba školy, 1. poschodí, (dveře č. 504) IX. A – přístavba školy, poschodí, (dveře č. 510)

Více


Doporučení k cestě do školy

Vážení zákonní zástupci, milí žáci, uvádíme několik doporučení k cestě do školy v novém školním roce: Omezte na minimum pohyb v ulici okolo školy, kde se nachází stroje a různá technika. Pokud přijedete do školy autobusem na autobusové nádraží, nebo bydlíte v horní části města, popř. v domech směrem k ulici Na

Více


Kontakty na školu ve školním roce 2023/2024

Vážení rodiče, zákonní zástupci, uvádíme možnosti telefonické komunikace se školou ve školním roce 2023/2024. Telefonní čísla – pevná linka Přímé linky 571 641 127 – kancelář školy 571 641 231 – ředitelka školy 571 641 033 – školní družina 571 641 209 – školní jídelna Čísla s volbou 571 641 127 kl.

Více


Sdělení pro rodiče žáků 1. tříd

Vážení rodiče žáků nových 1. tříd, v pondělí 4.9. 2023 zahájíme nový školní rok 2023/2024 v prostorách Odborného učiliště Kelč u tělocvičny. Otevřeno bude pro žáky I.A a I.B od 7:40 hodin. Přivítání prvňáčků se uskuteční v době od 8:00 do 8:45 hodin. Po tuto dobu budou přítomny i vedoucí

Více