Testování tělesné zdatnosti našich dětí

V rámci celostátního testování tělesné zdatnosti žáků proběhlo na podzim loňského roku šetření České školní inspekce (ČŠI). Testováni byli žáci 3. a 7. ročníků základních, 2. ročníků středních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

Téma tělesné zdatnosti žáků vnímá Česká školní inspekce dlouhodobě jako naléhavé a jeho význam se ještě umocnil v kontextu sledování různých dopadů nemoci covid-19, která v uplynulých dvou letech významně zasáhla také vzdělávání, jednotlivé školy a jejich žáky. Cílem realizace tohoto tematického šetření bylo zmapovat podmínky pro pohybové aktivity žáků na základních a středních školách a vyhodnotit změny v této oblasti od školního roku 2015/2016, kdy Česká školní inspekce podobně zaměřené šetření realizovala naposledy.

Očekávali jsme, že výsledky nebudou optimální, ale tak skeptičtí jsme opravdu nebyli. V dnešní době je mládež neustále pod ochranou rodičů a trendy jsou nastaveny směrem k zábavě a ne k výchově. Práce na tělesné zdatnosti je dlouhodobá a přináší výsledky až za pár měsíců či let. Tento problém se pochopitelně netýká jen na naší škole, ale je globální.

Jak můžete vidět níže na grafu, který nám ukazuje výsledky z testování fyzické zdatnosti v celé ČR, opravdu je nejvyšší čas vytáhnout hlavu z písku a sundat si růžové brýle. Na naší škole se snažíme s tímto problémem už delší dobu bojovat, ale v mnoha případech zůstáváme zcela nepochopeni, ba naopak.

Kritická zóna (červená): hledisko zdravotních rizik, zranění, připravenosti pro TV a zvládání každodenních pohybových úkolů zcela NEAKCEPTOVATELNÉ.

Zvýšená pozornost (žlutá): zdatnost žáka je na úrovni, která není z hlediska rizik, připravenosti pro výuku či zvládnutí každodenních úkolů dostatečná.

Optimální zóna (zelená): úroveň zdatnosti (standart) vypovídá o připravenosti jedince vykonávat pohybové a sportovní aktivity bez větších limitů. Rizika zranění jsou přiměřená nebo na akceptovatelné úrovni.

Vypíchnout se bohužel musí vytrvalostní disciplíny, které jsou pro žáky v celé naší republice kritické, a potvrdily to i výsledky našich sedmáků. Výsledky se mohou tvářit jako dobré (mnohdy lepší než celorepublikový průměr), ale nenechme se oklamat. Vždyť nám jasně ukazují, že optimální fyzičku má každé cca páté dítě. Zaměřit bychom se spíše měli na kritickou (červenou) a zónu zvýšené pozornosti (žlutou), kdy už by teoreticky měly mít děti redukované učivo v tělesné výchově nebo úplný zákaz, protože hrozí vysoké procento zranění sebe samého.

Chceme Vás, zákonní zástupci našich žáků, touto cestou požádat, abyste tento problém u dětí začali brát vážně a zamysleli se nad tím, jak dále. Výkonnostní zdatnost u dětí a mládeže klesá. Pokud k tomu budeme i nadále lhostejní, budeme slevovat v nárocích, důsledky mohou být velmi nepříjemné až vážné v podobě  civilizačních chorob jako jsou obezita, cukrovka, problémy se srdcem, tlakem či tělesnými deformacemi (páteř, svalové disbalance, apod.).

Přibývá stížností zákonných zástupců na nepřiměřené zatěžování žáků nebo žáci jsou často omlouváni z účasti v hodinách TV. Bohužel to není cesta vpřed, ale spíše se vracíme o dva kroky zpět. Našim zájmem je, aby se fyzická zdatnost žáků zlepšovala a aby pohybem a sportem děti bojovaly proti lenosti a pohodlnosti a naopak posilovaly své zdraví a kondici.

V případě zájmu vám můžeme výsledky každého žáka poslat na „rodičovský“ Edookit.

Mgr. Hrdlička Adam a Mgr. Faltýnek Pavel