Vánoční party ve školní družině

V pátek 16. 12. 2022 jsme uspořádali ve školní družině Vánoční party.

Děti měly k dispozici celé druhé patro přístavby školy, takže dostatek prostoru pro různé aktivity byl zajištěn. My vychovatelky jsme pro ně měly připravené různé hry a činnosti, ale je především zaujalo a bavilo tancování. Tančilo se ve třídě i na chodbě, ať už ve skupinkách nebo jednotlivci. Písničky si děti vybíraly samy podle toho, které znaly a které se jim líbí, takže z interaktivní tabule zněly vánoční koledy české i zahraniční a nesměla chybět ani moderní hudba.

Rodiče dětí nám pomohli s občerstvením, takže každý, kdo se zúčastnil party, přispěl do našeho „družinového“ bufetu nějakou sladkostí nebo slanými pochutinami. Široká nabídka byla také v nápojích a nechyběl ani dětský šampus. Určitě si každý z občerstvení našel to své oblíbené.

Rodičům bychom chtěli tímto moc poděkovat za ochotu a pomoc se zajištěním dobrot a nápojů.

Venku už byla tma, když se děti rozcházely domů. Po celé odpoledne se dobře bavily, s radostí se zapojovaly do všech aktivit, s chutí tancovaly, zkrátka vydařené odpoledne.

Patricie Volková, Věra Sikorová a Dobromila Kutálková, vychovatelky ŠD