Vánoční zvonkování

Na akci budou pořizovány fotografie za účelem propagace a dokumentace. Účastí na akci vyslovujete souhlas s fotografováním.