Preventivní program v 7.B

První prosincový den absolvovala třída 7.B preventivní program „Zdravé vztahy v třídním kolektivu i mimo něj“ pod vedením metodika prevence Krajské pedagogicko-psychologické poradny  Zlín Ing. Jana Plška.

Náš program byl zaměřen na rozlišení známých a kamarádů, kamarádů a přátel. Žáci pracovali část programu ve skupinkách. Rozlišovali situace, které sdílíme s kamarády a které se známými. Samostatně pak každý zmínil, jaké 3 vlastnosti jsou pro něj v kamarádství důležité, z toho pak lektor vybral ty s největší četností, které tedy reflektují většinu třídy.

Dále pracovali s bajkou, debatovali, jak si najít a udržet přátele a od koho se raději držet dál.

Poslední část programu byla zaměřená na spolupráci celého třídního kolektivu. Žáci měli 5 minut
na přípravu strategie úkolu, který pak plnili na čas.

Protože spolupracovali na jedničku, podařilo se jim tento úkol splnit na skvělý čas a nastavili tak nový rekord pro další školy.

Mgr. Kateřina Fabíková, třídní učitelka