Informace k zahájení prezenční výuky v pondělí 19. dubna 2021

V týdnu od 19. do 23. dubna 2021 probíhá prezenční výuka pro třídy 1.B, 3.tř., 4.A a 5.tř.

Škola bude pro žáky otevřena od 7:30 hodin. Provoz ŠD pro přihlášené žáky je zachován (6:15 – 16:00).

Žáci budou po příchodu do školy v pondělí a ve čtvrtek testováni. Ze šaten půjdou nejprve do testovacích místností, a to:

1.B – místnost 1.A

3. třída – tělocvična, 1. dveře do tělocvičny (od cvičné kuchyňky)

4.A – tělocvična, 2. dveře do tělocvičny (vchod od schodiště ke školní družině).

5. třída – místnost 5.tř. a 7.A (1.patro)

V případě negativního testu se žáci odeberou do kmenové třídy.

V každém testovacím prostoru bude přítomen třídní učitel a vždy alespoň dvě další pověřené osoby – zaměstnanci školy.

Pokud bude žáka doprovázet zákonný zástupce, který bude žákovi nápomocen při testování, bude pro tyto případy jako testovací prostor sloužit 3. šatna v přízemí školy. Odtud pak bude po proběhlém testu (s výsledkem negativním) žák přecházet do své kmenové třídy.

Povinnost nošení jednorázových roušek (zdravotnická rouška) platí po celou dobu pobytu ve škole (i ve ŠD).

Nadále budeme respektovat protiepidemická opatření jako je zákaz vstupu cizích osob do budov školy, dezinfekce a mytí rukou, rozestupy, „nemíchání“ dětí z jednotlivých tříd a častější krátkodobé větrání učeben.

V Kelči dne 15.4.2021                                          Mgr. Zdeňka Hradilová