Informace k zahájení prezenční výuky v pondělí 12. dubna 2021

V pondělí bude škola otevřena pro žáky 1.A, 2. třídy a 4.B od 7:30 hodin.

Žáci budou po příchodu do školy testováni. Ze šaten půjdou nejprve do testovacích místností, a to:

1.A – místnost 1.B

  1. třída – tělocvična, 1. dveře do tělocvičny (od cvičné kuchyňky)

4.B – tělocvična, 2. dveře do tělocvičny (vchod od schodiště ke školní družině).

V případě negativního testu se odeberou do kmenové třídy.

V každém testovacím prostoru budou přítomny třídní učitelky a vždy alespoň dvě další pověřené osoby – zaměstnanci školy.

Pokud bude žáka doprovázet zákonný zástupce, který bude žákovi nápomocen při testování, bude pro tyto případy jako testovací prostor sloužit 3. šatna v přízemí školy. Odtud pak bude po proběhlém testu (s výsledkem negativním) žák přecházet do své kmenové třídy.

V Kelči dne 9.4.2021                                          Mgr. Zdeňka Hradilová