Organizace výuky v týdnu od 12. 4. 2021 do 16.4.2021

Na základě instrukcí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR vydává Základní škola Kelč tato organizační a protiepidemická opatření:

 1. Zahájení prezenční výuky:
  Žáci 1. stupně se budou účastnit výuky v rotacích celých tříd (celá třída týden doma, týden ve škole).

Lichý týden (nástup 12. 4. 2021):
Prezenční výuka: 
1. A, 2. třída, 4. B
Distanční výuka: 1. B, 3. třída, 4. A a 5. třída

Sudý týden (nástup 19. 4. 2021):
Prezenční výuka: 1. B, 3. třída, 4. A a 5. třída
Distanční výuka: 1. A, 2. třída, 4. B.

 1. Při příchodu do šaten si žáci dezinfikují ruce. Povinnost nošení jednorázových roušek (zdravotnická obličejová maska (rouška) splňující standardy MO MZd) platí po celou dobu pobytu ve škole (i ve ŠD). Je nutno mít k dispozici 2 roušky (náhradní uložena v igelitovém sáčku).
 2. Nadále budeme respektovat protiepidemická opatření jako je zákaz vstupu cizích osob do budov školy, dezinfekce a mytí rukou, rozestupy, „nemíchání“ dětí z jednotlivých tříd a častější krátkodobé větrání učeben.
 3. Výuka ve škole bude probíhat podle klasického rozvrhu, při distanční výuce podle stávajícího online rozvrhu (může dojít k drobným změnám, které budou včas oznámeny).
 4. Provoz ŠD: V provozu bude ranní i odpolední družina, a to v době od 6:15 hodin ráno do 16:00 hodin odpoledne. Družinu budou moci navštěvovat pouze žáci 1. – 4. ročníku, kteří byli do ŠD přihlášeni na začátku školního roku 2020/2021. Žáci budou po příchodu do školní družiny testováni, a to 2x týdně, vždy v pondělí a čtvrtek. Pokud bude žák testovaný ve školní družině, nebude pak již testovaný ve třídě.
 5. Provoz školní jídelny: Stravování ve školní jídelně bude zajištěno pro všechny přihlášené žáky. Obědy odhlašujte vždy do 13:00 hodin. V týdnu následujícím, kdy bude probíhat distanční výuka, bude žákům oběd automaticky odhlášen.
  V době distanční výuky mohou žáci také odebírat obědy. K odběru obědu je nutné přihlásit se individuálně.
 1. Samotestování
 • testovací souprava typu Singclean SARS-CoV-2 ze vzorků z nosu a krku
 • frekvence 2x týdně vždy v pondělí a ve čtvrtek v kmenové třídě společně před zahájením výuky
 • v případě testování žáků 1. a 2. ročníků nebo v individuálních případech, kdy si testovaný není schopen provést test sám, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo musí být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit)
 • více informací na odkazu https://testovani.edu.cz/pro-rodice

Sledujte prosím stránky školy a informace v EDOOKITu.
Děkujeme za pochopení a spolupráci.

V Kelči 8.4.2021                                        Mgr. Zdeňka Hradilová, ředitelka školy