Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,
na základě mimořádné situace a metodického pokynu MŠMT proběhne v letošním roce pouze formální část zápisu bez osobní přítomnosti dítěte ve škole.

Formální část zápisu proběhne od 12. do 16. dubna 2021.
V této době budeme přijímat žádosti o přijetí i případné žádosti o odklad.

Doručení podepsané žádosti včetně povinných příloh je možné:

  • do datové schránky školy (ID datové schránky: ngcbuyf),
  • e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem na zskelc@zskelc.cz,
  • poštou (podací razítko nejpozději 19. 4. 2021),
  • vhozením do zabezpečené schránky umístěné ve vestibulu školy
  • osobním podáním v týdnu od 12. do 16. dubna v době od 7.00 do 14.30 hodin (v úterý 13. 4. a ve čtvrtek 15. 4. do 16:30 hodin) – v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem je nezbytné dodržet hygienická a bezpečnostní opatření nařízené vládou ČR (respirátory, rozestupy)

K žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání žadatel doloží:

K žádosti o odklad povinné školní docházky žadatel doloží:

  • Žádost o odklad povinné školní docházky
  • Doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)
  • Doporučující posouzení odborného lékaře
  • Prostou kopii rodného listu dítěte

Pokud v době zápisu nemá zákonný zástupce některé z doporučujících posouzení, podá žádost o odklad a v ní uvede, jestli čeká na vyhotovení doporučení nebo na termín vyšetření a do kdy bude do školy dodáno. V případě nutnosti bude řízení o odkladu přerušeno do doby dodání dokumentu.

Pokud nebude žádost obsahovat některou z povinných příloh, bude zákonný zástupce vyzván k jejímu doplnění do 5 dnů. Pokud tak neučiní, ředitelka školy řízení přeruší do doby dodání podkladů.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Pokud si nemůžete dokumenty vytisknout, pište na e-mail zskelc@zskelc.cz a domluvte se na předání potřebných prázdných tiskopisů v ZŠ Kelč.

Registrační číslo bude všem zákonným zástupcům sděleno na uvedený kontakt (datová schránka, e-mailová adresa) nejpozději do 22. dubna 2021. Při osobním podání bude registrační číslo sděleno ihned.

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno 7. května 2021 na webu školy a na vstupních dveřích školy. Rozhodnutí o udělení odkladu PŠD bude zasláno doporučeně poštou.

Po ukončení mimořádných opatření uspořádá škola setkání se zapsanými dětmi a jejich zákonnými zástupci, aby měli možnost seznámit se se školou. O termínu konání Vás budeme včas informovat.

Pro možnost zlepšení vybavenosti dítěte doporučujeme zákonným zástupcům do zahájení školní docházky pracovat s dítětem podle Desatera pro rodiče, které vydalo Ministerstvo školství.

V případě jakýchkoliv nejasností nás neváhejte kontaktovat na tel. čísle  571 641 231 nebo e-mailu zskelc@zskelc.cz

Děkujeme Vám za pochopení a za spolupráci.

Mgr. Zdeňka Hradilová, ředitelka školy