Informace pro rodiče deváťáků

V úterý 6. prosince 2022 proběhne ve třídě 9.A (1. patro hlavní budovy) setkání výchovného poradce Mgr. Pavla Čučky se zákonnými zástupci žáků obou 9. tříd na téma přijímací řízení pro školní rok 2023/2024. Předpokládaná doba trvání bude přibližně 1 hodina, zahájíme přesně v 17:00 hodin.

Více


Strojírenství – naše priorita

Ve středu 23. 11. 2022 proběhl na Střední průmyslové škole Hranice ve sportovní hale den „Strojírenství – naše priorita“. Cílem této akce je pomoci žákům osmých a devátých tříd s rozhodnutím o budoucím studiu a ukázat jim, že ve strojírenství je budoucnost a že o řemeslníky je trvale velký zájem. Naše škola

VíceVýprava k Valše

V úterý 8.11. 2022 se třída 3.A v doprovodu paní učitelky a asistentky vydala prozkoumat kelečské okolí. Původní plán vydat se na Strážné nám mírně zhatil silně podmočený terén, rozhodli jsme se tedy výpravu podniknout k Valše. Děti tak měly možnost zažít vyučování a kombinaci tělocviku, matematiky i českého jazyka

Více


Beseda o technických oborech

V úterý 8. listopadu 2022 jsme pro žáky obou 9. tříd uspořádali besedu se zástupcem Střední průmyslové školy Hranice panem Hynčicou. Je to jedna z tradičních akcí naší dlouholeté spolupráce. Pan Hynčica nepředstavil jen školu, na které působí. Hovořil o významu strojírenských oborů pro společnost, o řemeslnících, kteří na trhu

Více


„HALLOWEENSKÁ PÁRTY“

V úterý 1. 11. 2022 odpoledne se žáci 7. tříd sešli ve škole, aby si užili společně strávený čas a stmelili kolektiv. Odpoledne bylo plné her, soutěží a zábavy. A co bylo nejlepší, všichni se povinně zúčastnili v strašidelných kostýmech. Je nutno podotknout, že tuto povinnost vzali zodpovědně a na svých kostýmech

VíceVolný den ředitelky školy

Vážení rodiče, milí žáci, na pátek 18. listopadu 2022 vyhlašuji dle § 24 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, volno ředitele školy z organizačně-technických důvodů. Mgr. Zdeňka Hradilová, ředitelka školy

Více


Osmáci na exkurzi u hasičů

Ve středu 19. října 2022 jsme navštívili stanici HZS Zlínského kraje ve Valašském Meziříčí. Nejprve jsme v zasedací místnosti zhlédli ukázky ze zásahů hasičů v terénu a poslechli si, co všechno pro nás hasiči dělají a jak nám pomáhají. Potom jsme se odebrali na prohlídku stanice. Prohlédli jsme si  například různé

Více


Dveře tělocvičny dokořán

Vážení rodiče, zákonní zástupci, ČŠI již delší dobu sleduje pohybové dovednosti a aktivity žáků základních škol. Nejprve to byla šetření ve vybraných školách, ale v letošním školním roce se už jedná o šetření ve všech základních školách, konkrétně u žáků 3. a 7. ročníku. Záměrem není na základě získaných dat školy

Více