Den vody ve školní družině

22. březen si svět již od roku 1993 připomíná jako Den vody. My jsme si páteční odpoledne tohoto významného dne v naší školní družině zpříjemnili procházkou k rybníku Chmelník. Všechna tři oddělení se vydala směrem k rybníku a cestou jsme si udělali tři zastavení – na plnění úkolů a na svačinku.

První zastavení bylo u kříže u areálu chovatelů. Děti se pomocí barevných papírových kapek, na kterých byla napsána čísla, rozdělily do skupin a odpovídaly na otázky o vodě. Spoustu informací na téma voda dostávaly děti v průběhu celého týdne ve školní družině, kde probíhal MODRÝ TÝDEN, takže pokud byly pozorné, tak odpovídat pro ně bylo snadné.

Pak jsme se vydali různými uličkami k řece Juhyni, kde se děti dozvěděly zajímavosti o této řece, např. kde pramení, jak je dlouhá, přes které vesnice protéká aj.

Poslední, třetí zastavení bylo u rybníka Chmelník. Tam si děti vytvořily nové skupiny a v nich řešily kvíz s patnácti otázkami. Zamýšlely se nad tím, k čemu všemu používáme vodu, jak je velká dešťová kapka, co to je koloběh vody atd. Děti plnily kvíz s nadšením, navzájem se doplňovaly a předbíhaly, aby byly s odpověďmi co nejrychlejší. Na závěr na všechny čekala sladká odměna s malým dárečkem. Počasí nám přálo, a tak jsme si odpoledne náležitě užili. Děti si odnášely domů nejen sladkosti, ale také spoustu nových informací.

Vychovatelky ŠD