Preventivní program Veselé zoubky v 1. třídě.

V pátek 5. dubna 2024 jsme místo tradiční výuky s žáky prožívali projektový den s preventivním programem „Veselé zoubky“. Celé dopoledne jsme si povídali o zubech – k čemu nám slouží, jak se nazývají, z jakých částí se skládají, ale také jak o zoubky správně pečovat, jak si je čistit, jaké pomůcky k tomu používáme a jak je důležité pravidelně navštěvovat zubního lékaře, i když se někteří malinko bojí. Děti shlédly několik výukových videí, zahrály si spoustu her (Zubní „kimovku“, Hledání kartáčku, Zoubkové domino, …), při kterých se dozvěděly spoustu nových informací, byl pro ně přípraven pracovní list, vyrobily si řezáky, špičáky i stoličky z papíru a správně je umístily do úst a nechybělo ani zpívání a tancování na písničky se „zoubkovou“ tématikou.

Na závěr byly dětem předány tašky s kartáčky a zubními pastami od DM Drogerie, která celý preventivní program „Veselé zoubky“ zaštiťuje.

Mgr. Klára Bocková, třídní učitelka 1. A