Projektový den ve SŠ nábytkářské a obchodní

V pátek 19. 4. 2024 navštívilo 35 žáků 7. tříd SŠ nábytkářskou a obchodní v Bystřici pod Hostýnem, kde se zúčastnili projektového dne „ DŘEVO“.

Po příjezdu byli rozděleni do 4 skupin a následně pokračovali do jednotlivých dílen. Zde se každý seznámil s bezpečností práce a nářadím, které je potřeba k ručnímu obrábění dřeva. Pak následovala tří hodinová práce, ve které si vyzkoušeli práci s rašplí, pilníkem, brusným papírem, vrtačkou. Výsledkem celého snažení bylo ramínko na oblečení, které žáci ihned použili na pověšení svého oblečení. Po úklidu dílny jsme se vydali na prohlídku areálu školy. Žáci se seznámili s jednotlivými studijními obory školy a prohlédli si výrobky vytvořené studenty při závěrečných zkouškách.

Mgr. Marcela Vozáková