Adventní pondělky na prvním stupni.

Pomalu se k nám zase blíží Vánoce. Ten kouzelný a nejkrásnější čas v roce. Těšíme se všichni, ale nejvíce tu tajemnou atmosféru prožívají děti. Na naší škole začínáme pravidelně adventem. Každé pondělí po adventní neděli se schází celý 1. stupeň ve výklenku chodby v přístavbě, kde zapalujeme svíce na našem

Více


Pokračování oslav sázením lípy a projektem na druhém stupni.

Oslavy 100. výročí republiky u nás ve škole vyvrcholily v pátek 2. listopadu 2018. Dopoledne jsme zahájili slavnostním vysazením lípy srdčité. Celý akt byl zahájen v 8.15 na prostranství školní zahrady, kde se sešli žáci 5. tříd a 2. stupně se svými učiteli a paní ředitelka Mgr. Zdeňka Hradilová se

Více


Oslavy 100. výročí vzniku republiky na prvním stupni.

Děti 1. stupně zahájily projektovou výuku společnou fotografií. Oblékly se do červené, modré a bílé a v tělocvičně školy utvořily živou vlajku. Během celého týdne v jednotlivých třídách probíhaly aktivity s tímto výročím spojené. Nejmladší děti vytvářely symbol českého lva, kreslily Prahu a oslavu narozenin republiky, zpívaly píseň Ach synku,

Více


Projekt

Od 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019 je naše škola realizátorem projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007836 s názvem “Podpora ZŠ Kelč 2017”, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na omezování a prevenci předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům školního rozvoje, k primárnímu vzdělávání a rovněž možnostem

Více