Podzimní kaštanové hraní v 1. A

Po měsíci září, ve kterém si všichni prvňáčci zvykali na školní režim, na nové spolužáky a paní učitelky, přišel krásný slunečný říjen. Teplé počasí nás často lákalo k venkovnímu učení. A protože se naše třída nachází na odloučeném pracovišti Odborného učiliště Kelč, využívali jsme k procházkám, k poznávání podzimní přírody,

Více


16.10. 2023 na obědy zpět do školní jídelny

Vážení rodiče, od pondělí 16. října 2023 se žáci budou opět stravovat ve školní jídelně. V nabídce zatím bude jedno jídlo. Odhlášky a přihlášky obědů bude možné provádět znovu přes terminál umístěný ve vestibulu školy u dveří do školní jídelny. S sebou si od pondělí začnou žáci opět nosit stravovací čipy.

Více


Lesní pedagogika

V úterý 10. října 2023 se žáci II.B a III. třídy společně vypravili na polesí Střední lesnické školy v Hranicích. Studenti střední školy si pro žáky připravili pestrý program zaměřený na les, podzimní přírodu, myslivost, lesní zvěř. Měli možnost vyzkoušet si práci s lanem, podívat se na posed, hledat dalekohledem

Více


Pobyt v přírodě

Letošní zářijové počasí se překonává. Dny jsou slunečné a teploty vysoké. Na pátek 29.9. jsme naplánovali dopoledne strávené v přírodě, takže žáci se se svými učiteli v tento den rozešli po Kelči a blízkém i vzdálenějším okolí. Prvňáci, třeťáci a šesťáci zvolili cestu ke Chmelníku a pak louku u rybníka. Prvňáci např.

VíceSociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Od června 2023 se nově v rámci projektu „Podpora duševního zdraví v rodinách ve Zlínském kraji“ věnuje rodinám, ve kterých dítě, rodiče nebo pečující osobu trápí duševní obtíže, psychická nepohoda, např. vzdor, smutek, neklid, výkyvy nálad, potíže se soustředěním, poruchy přijmu potravy, odmítání kontaktů s vrstevníky, agresivní projevy doma nebo ve škole.

Více


Na ČT:D/art sledujte díly Bludiště – soutěží naše škola

Dne 8. a 9. března 2023 loňského školního roku se čtyři žákyně 9.B –  Mája, Kiky, Maky a Teri  (Marie Šatranová, Kristýna Pajdlová, Markéta Vozáková a Tereza Tomášková) zúčastnily soutěže Bludiště. O tom jsme vás informovali v dřívějším článku. Protože se soutěžní díly točí dopředu, neměli jsme příležitost společně ve

VíceProvoz ranní a odpolední družiny

Ranní družina A, 1. B – odloučené pracoviště Odborného učiliště Kelč, od 6.15 do 7.40 hod. A, 2. B, 4. A – odloučené pracoviště Hasičský dům Kelč, od 6.15 do 7.40 hod 3tř., 4. B – ZŠ Vojtěcha Jasného Kelč,  od 6.15 do 8.00 hod. Odpolední družina Všechna tři oddělení

Více


Informace ke stravování

Žáci přihlášení ke stravování se budou stravovat od úterý 5. září 2023. K přihlašování, popř. odhlašování obědů využívejte přednostně webové stránky školy, příp. telefonujte do ŠJ, tel. č. 571 641 209. Dočasně se budou obědy vydávat v kulturním domě. Po tuto dobu bude v nabídce jedno jídlo. Přihláška pro nové

Více