Matematická soutěž třídních kolektivů

Dne 21. 2. 2023 se vybraní žáci šestého až devátého ročníku již tradičně zúčastnili krajské matematické soutěže třídních kolektivů. Ta probíhá online v maximálním časovém limitu hodinu a půl. Během této doby žáci řeší padesát matematických úloh a vybírají odpověď z nabídky A až E.

Vítězný tým z celého kraje získá výhru v podobě školního výletu do Pevnosti poznání v Olomouci.

Držíme našim žákům pěsti!