Lesní pedagogika

Ve čtvrtek 9.2. 2023 se žáci I.A, III.A a III.B vydali spolu s vyučujícími do Valšovic. Jedná se o školní polesí při Střední lesnické škole v Hranicích na Moravě. Již v loňském roce měly dvě z těchto tříd možnost navštívit vzdělávací program lesní pedagogiky, využili jsme tedy tuto příležitost i letos. Žáci strávili celé dopoledne s proškolenými průvodci – s ohledem na mrazivé počasí část programu proběhla v teple, druhá část potom v lese. Žáci se hravou formou dozvěděli mnohé o zvířatech a dalších lesních živočiších, o tom, jak funguje přirozená obnova lesa i odborná péče o lesní porost.

Mgr. Markéta Vlčková