Informace z třídních schůzek

Na konci listopadu se konaly třídní schůzky. Proběhly ve všech třídách a rodiče našich žáků měli možnost informovat se na prospěch a chování svých dětí, popř. na další záležitosti spojené s chodem školy. Účast rodičů byla 85% a pro ty rodiče, kteří se nedostavili, uvádíme body, o kterých třídní učitelé informovali.

VíceOkresní kolo soutěže Bible a my

Dne 29. listopadu 2019 proběhlo na Befarku v Kelči okresní kolo soutěže Bible a my.  Naše škola se podílela na organizaci okresního kola už čtvrtým rokem. Soutěžící, kteří ve školním kole soutěže prokázali své znalosti Bible a umístili se do třetího místa, měli možnost postoupit do kola okresního. V letošním roce se

Více


Máme tu prosinec – 1. svíce

Pro mnohé, zvláště pro děti, je to nejkrásnější měsíc v roce. Do předvánočního období vstupujeme adventem, což je čas očekávání. Jsou to 4 týdny před Vánoci. Dříve to pro naše předky byla doba postní, dodržovaly se dávné zvyky a obyčeje. Proto se opět celý první stupeň bude scházet až do Vánoc vždy v pondělí

Více


Strojírenství – naše priorita

Ve čtvrtek 21. 11. jsme se zúčastnili projektového dne „Strojírenství – naše priorita“, který se konal ve Střední průmyslové škole v Hranicích. Akce svým charakterem připomínala malý veletrh strojírenství – měli jsme možnost poznat různé firmy a seznámit se s tím, čím se zabývají. Seznámili jsme se také s širokou nabídkou oborů průmyslové

Více


Modrá krev

Vystoupení Modrá krev se konalo v kostele sv. Petra a Pavla v Kelči a bylo o Anežce České, od jejíhož svatořečení uplynulo letos 30 let. Vystoupení se mi líbilo. Bylo dobře promyšlené, mluvené slovo bylo veršované a vhodně ho doplňovaly písničky. Myslím si, že všichni, kdo se pátečního představení zúčastnili, se

Více


Podzimní aktivity ve 3.B

Ani jsme se nenadáli a je tady listopad. Díky dlouhodobému pěknému počasí jsme si ani neuvědomili, jak ten čas rychle utíká. Měsíc září jsme nazvali měsícem vlaštovek. Léto se vystřídalo s podzimem a my jsme zase usedli do školních lavic. Opakovali jsme, co jsme se doposud naučili, a zvykali jsme si

Více


Preventivní programy Policie České republiky

Naše škola dlouhodobě spolupracuje s Policií ČR v oblasti prevence. Proto nás 12. listopadu 2019 navštívil por., Bc. Vladimír Malcharczyk, tiskový mluvčí a preventista z územního odboru Vsetín Police České republiky. Dohodli jsme se, že navštíví 5. ročníky a předá našim žákům preventivní doporučení, aby se nestali obětí protiprávního jednání, zejména v oblasti

VíceVědecký festival

Této akce se zúčastní naši deváťáci a další informace přineseme po jejich návštěvě na ISŠ ve Valašském Meziříčí.

Více