Informační a poradenské středisko Úřadu práce Vsetín v osmých třídách

V úterý 7. června 2022 proběhlo setkání žáků 8. A a 8.B s lektorkami Informačního a poradenského střediska Úřadu práce Vsetín Mgr. Renatou Dorňákovou a Mgr. Jitkou Bližňákovou.

Schůzka byla zaměřena na nejbližší perspektivu žáků, kteří budou v příštím školním roce  odcházet ze školy a kteří se budou vybírat nějakou formu dalšího vzdělávání na středních školách a učilištích. Během dvou hodin se střídaly informace a aktivity žáků. Například se dozvěděli, podle čeho si vybírat povolání, co znamená písmenko v kódu oboru, co je to národní soustava povolání, jakých je 30 klíčových profesí ve Zlínském kraji. V další části se lektorky věnovaly informacím o přijímacím řízení, o vyplňování přihlášek, seznámily žáky s informačními zdroji. Žáci si také vyzkoušeli některé osobnostní testy, např. na pozornost.

Na Úřadu práce ČR – kontaktním pracovišti Vsetín se provádí také bezplatná počítačová diagnostika profesních zájmů spojená s individuálním poradenstvím k výběru dalšího vzdělávání. Je potřeba se předem objednat. Informace zde.

Žákům se setkání líbilo, svědčí o tom zpětná vazba, kterou lektorkám poskytli.

Všechny podstatné informace k výběru školy a přijímacímu řízení jsou na webových stránkách školy v sekci Poradenství.

Mgr. Pavel Čučka, výchovný poradce